Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

Tidstyver i barnehagen

Vi inviterte til Fafo-frokost torsdag 12. januar 2012
i Fafos lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.

118 var til stede da den nye Fafo-rapporten "Tidstyver i barnehagen. Tidsbruk i barnehager i bydel Alna" ble presentert av Fafo-forskerne Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Bydel Alna i Oslo kommune. Til å kommentere rapporten hadde Fafo invitert Peer Lohne og Laila B. Haugen, resultatenhetsledere i Bydel Alna, Turi Pålerud, politisk rådgiver i Utdanningsforbundet og Ingri Bjørnevik, rådgiver i Fagforbundet seksjon kirke, kultur og oppvekst. Møteleder var Sissel Trygstad, forskningsleder ved Fafo.

Hva er tidstyver i en barnehage? Hvor mye tid bruker barnehageansatte på ulike oppgaver? I skolen er byråkratisering og økte krav til dokumentasjon identifisert som tidstyver i løpet av de siste årene, men vi vet lite om hva som stjeler arbeidstid i barnehager. Ny ledelsesmodell der den tradisjonelle styrermodellen er byttet ut med lederteam, i kombinasjon med økt arbeidsmengde, er to forhold som kan gå utover tiden til barna. Fafo har kartlagt de ansattes tidsbruk i barnehagene i bydel Alna i Oslo. Undersøkelsen viser at barnehagebarn får stadig mindre voksenkontakt i barnehagen og at de ansattes tid spises opp av andre gjøremål. Forskerne finner at ledelse gjennom lederteam har flere fordeler, men det har samtidig svekket ledelsens nærvær i barnehagene. Et annet funn er at normer om likebehandling kan gjøre det vanskelig å legge vekt på kompetanse ved fordeling av oppgaver i barnehagene.

Last ned lysark

Pil Tidstyver i barnehagen. Tidsbruk i barnehager i Bydel Alna. Presentasjon ved Fafo-forskerne Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Seminarprogram

Pil Tidstyver i barnehagen

Rapporten i media

Pil Barnehageansatte har mindre tid til barna (NTB-melding gjengitt i Avisen Agder og andre media, 12.01.12)

Pil Mindre tid til barnehagebarna (Dagsvisen, 12.01.12)

Pil Andre gjøremål spiser opp tiden med barnehagebarn (Utdanningsnytt, 12.01.12)

Pil Bruker mindre tid på barna (Utdanningsforbundet, 12.01.12)

Pil - Lav barnehagebemanning skaper bekymring (VG/NTB, 12.01.12)

Pil Mindre tid til barna (Barnehage.no, 12.01.12)

Pil Stadig mindre voksenkontakt i barnehagene (Fredrikstad Blad, 12.01.12)

Pil Barnehageansatte har ikke tid til barna (Vårt Land, 12.01.12)

_________________________________

Andre relevante Fafo-publikasjoner

Djuve, Anne Britt, Henriette Lunde og Miriam Latif Sandbæk (2012), Likeverdige tjenester? Storbyenes tjenestetilbud til en etnisk mangfoldig befolkning. Kommer i februar 2012

Jordfald, Bård, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip (2009), Tidstyvene. En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon. Fafo-rapport 2009:23

Nicolaisen, Heidi, Torgeir Nyen og Dag Olberg (2005), Lærernes arbeidstid. Evaluering av avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i skoleverket 2004–2006. Fafo-rapport 508

 

 

 

 

Ny Fafo-rapport

Omslag

Pil Last ned rapporten Tidstyver i barnehagen

Pil Les mer om rapporten Tidstyver i barnehagen

Rapportforfatterne

Pil Heidi Nicolaisen

Åsmund Arup Seip

Pil Åsmund Arup Seip

Baard Jordfald

Pil Baard Jordfald

 

 

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Nettansvarlige: Jon Lahlum og Bente Bakken

Web Statistics