Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank


Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging
– hva er det med privat servicesektor?

Vi inviterte til Fafo-frokost torsdag 1. mars 2012

Opptak av frokostseminaret var tilgjengelig til 15. mars

Hvor inkluderende er norsk arbeidsliv? I hvilken grad tilrettelegges det for arbeidstakere i ulike livsfaser og livssituasjoner? Og hjelper det? Disse spørsmålene var tema for denne Fafo-frokosten, og for Fafo-rapporten «Tilrettelegging i arbeidslivet». Rapporten konkluderer med at tilrettelegging for ansatte med særskilte behov nytter. Forskerne finner også at tilrettelegging øker trivselen og at arbeidsmiljøet blir mer inkluderende. Men det er store sektorvise forskjeller på dette området. Privat servicesektor kommer dårligst ut, og på bunn finner vi samferdsel, transport og spedisjon, hotell og restaurant, varehandel samt renhold og vakt. Hvorfor er det slik?

Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Mona Bråten presenterte Fafo-rapporten «Tilrettelegging i arbeidslivet». Deretter var det innledninger om utfordringene i transportsektoren ved Geir Kvam, Norsk Transportarbeiderforbund, og Terje Sundfjord, NHO Transport, mens Øystein Eriksen fra Arbeidstilsynet innledet om etatens innsats inn mot deler av privat servicesektor, og om hva som framstår som de store utfordringene. Møteleder var Fafo-forsker Anne Mette Ødegård.  

Last ned lysark

Pil Tilrettelegging i arbeidslivet. Ved Sissel C. Trygstad og Mona Bråten, Fafo

Pil Med vegen som arbeidsplass. Ved Geir Kvam, Norsk Transportarbeiderforbund

Pil Arbeidsmiljøutfordringer for transportsektoren. Ved Terje Sundfjord, NHO Transport

Seminarprogram

Pil Arbeidsmiljøutfordringer og tilrettelegging - hva er det privat servicesektor?

 

 

Fafo-rapport 2011:22Ny Fafo-publikasjon

Sissel C. Trygstad og Mona Bråten (2011), Tilrettelegging i arbeidslivet, Fafo-rapport 2011:22. Nettutgave

 

 

 

 

 

Andre relevante Fafo-publikasjoner

Rolf K. Andersen og Mona Bråten (2011), Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring, En kartlegging av status og utfordringer. Fafo-rapport 2011:29. Nettutgave

Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten (2011), Anbud og arbeidstakerrettigheter. En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg. Fafo-rapport 2011:14 Nettutgave

Kirsti Jacobsen, Leif E. Moland, Terje Pettersen (2010), HMS og IA: To sider av samme sak? En evaluering av prosjektet ”3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø” 3 parter, 2 bransjer, 1 mål. Fafo-rapport 2010:26 / STAMI-rapport Nr 7 Årgang 11 Nettutgave

Mona Bråten (2010), Kontroll og overvåking i arbeidslivet, Fafo-rapport 2010:22. Nettutgave

Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund (2007), HMS-tilstanden i Norge 2007. Fafo-rapport 2008:20 Nettutgave

 

Flere Fafo-publikasjoner om:

Pil Arbeidsmiljø
Pil Inkludering i arbeidslivet

 

 

 

 

 

På programmet

Geir Kvam
Pil Geir Kvam

Terje Sundfjord
Pil Terje Sundfjord

Øystein Eriksen
Pil Øystein Eriksen

Sissel C. Trygstad
Pil Sissel C. Trygstad

Mona Bråten
Pil Mona Bråten

Anne Mette Ødegård
Pil Anne Mette Ødegård

 

 

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Nettansvarlige: Jon Lahlum og Bente Bakken

Web Statistics