Fafo: Hjem

Log innSøk i fafo.noEnglish

blank

Forskning

Ansatte

Publikasjoner

Fafo-tv

Arrangementer

Om Fafo


blank

EU og arbeidsrett

Regulering av lønns- og arbeidsvilkår er i hovedsak medlemslandenes ansvar. På arbeidsrettens område er det derfor alltid snakk om minimumsreguleringer på EU-nivå. Disse reguleringene legger føringer også for Norges del. I tillegg kan EF-domstolens avgjørelser påvirke landenes reguleringsmuligheter for arbeidstakere som jobber midlertidig i et annet EØS-land.

I den individuelle arbeidsretten finner vi reglene vedrørende ansettelsesforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. De fleste av EUs reguleringer (direktiver) gjelder individuelle forhold, som for eksempel krav om skriftlig arbeidskontrakt og beskyttelse av gravide.

Forholdet mellom fri bevegelse i det indre markedet og nasjonale reguleringer på arbeidslivets område har skapt stor oppmerksomhet rundt noen av EF-domstolens avgjørelser i de siste årene. Når vi her snakker om nasjonale reguleringer, så dreier det seg om reguleringer knyttet til arbeidskraft på midlertidig opphold i et annet EØS-land, for eksempel polske arbeidstakere på jobb i Norge.

EU har gitt arbeidslivets parter på EU-nivå kompetanse til å fremforhandle avtaler på arbeidsrettsområdet, som så får status som direktiv. Slike avtaler kan implementeres nasjonalt gjennom tariffavtaler. Dersom den nasjonale tariffavtaledekningen ikke er tilstrekkelig utbredt, er det nødvendig med supplerende lovgivning.

 

Aktuelt/Nyheter

Ny høringsrunde om vikarbyrådirektivet (HK-nytt, 24.11.2011)

Lover å klargjøre utstasjonering (LOs Brusselkontor, 30.06.2011).

EFTA-domstolen felte Island (EU&arbetsrätt, 2/2011)

Deltar i EU-kommisjonens ekspertgruppe på arbeidsrett (Norges EU-delegasjon, 27.04.11)

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (Europalov, 07.11.10)

Kraftig protest mot forskriftsendring fra EL & IT (04.11.10)

Nei til postdirektivet – fornøyd med EØS (Fri Fagbevegelse, 29.10.10).

Allmenngjøring til EFTA-domstolen (Magasinet for fagorganiserte, 27.10.10).

Rapport om yrkeskvalifikasjonsdirektivet (EU-kommisjonen, 22.10.10.)

Svangerskapspermisjon utvidet (EU-parlamentet, 20.10.10).

Seritifikat for ombordpersonalet på passasjertog (Magasinet Aktuell, 20.10.10)

Grønt lys for vikarbyrådirektivet (Dagsavisen, 10.09.10)

Ny EU-bombe under kollektive aftaler i tysk pensionssag (Fagligt EU, 16.07.10).
Economic freedoms vs Fundamental rights – the dark series continues (ETUC, 23.07.10).

Bjurstrøm i dialog med ESA om lønns- og arbeidsvilkår (EU-delegasjonen, 05.05.10)

Riksdagen utsatte Lavalloven (Fri Fagbevegelse, 11.03.10).

Økt svangerskapspermisjon til votering i EU-parlamentet (LOs Brusselkontor, 04.03.10).

Regjeringens arbeid med vikarbyrådirektivet (Europalov.no, januar 2010)

 

Publikasjoner og dokumenter


 

<<Tilbake til forsiden

 

EU-reguleringer

 

Redaktør:

Anne Mette Ødegård

Forslag til hva som bør være med på denne siden? Ta kontakt.

     

blank

Fafo, Pb 2947 Tøyen, 0608 Oslo Besøksadresse: Borggata 2B Kart. Tlf: +47 22088600 Faks: +47 22088700 Epost:fafo@fafo.no * Hvem svarer på hva?
Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Web Statistics