Skriv ut
Kristin Alsos
Kristin Alsos
Forskningsleder
+47 97537703
Utdanning

Cand. jur., Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen

 

Arbeidsområder

Arbeidsrett, tariffavtaler, lønnsforhandlinger, minstelønn, medbestemmelse.

 

Forskningsområder
Tariffavtaler og lovreguleringer
Allmenngjøring og minstelønn
Arbeidsinnvandring
Partssamarbeid
Lønn og lønnsdannelse
Arbeidstid
Ansettelsesformer
Plattformøkonomi
Prosjektleder for
Likebehandling ved utleie av arbeidstakere
Aktører i delingsøkonomien
Endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent
KS - Lokale særavtaler
Najonal korrespondent til Eurofound
Lønnsdannelsen i de skandinaviske landene
Prosjektdeltaker i
Eurofond 2014-2018 Nasjonal korrespondent
Kollektive aktører
Tilknytningsformer i arbeidslivet
Posting of workers: enhancing administrative cooperatation and access to information
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet. Diskusjon av strategiske muligheter
Hvordan virker den norske modellen på virksomhetsnivå
The future of work: Opportunities and challenges for the Nordic models
Likere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår hos offentlige og private aktører i barnevernet
Publisering

Norge – tariffavtale og lovregulering i samspill

Kristin Alsos og Kristine Nergaard

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak

Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Virker allmenngjøring?

Kristin Alsos og Line Eldring

En europeisk lovfestet minstelønn?

Kristin Alsos og Line Eldring

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv

Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad

Pay and other social clauses in European public procurement

An overview on regulation and practices with a focus on Denmark, Germany, Norway, Switzerland and the United Kingdom.
Schulten, T., Burgess, P. Pedersen, K.

Entwicklung der Lohnpolitik und Tarifverhandlungen in den nordischen Ländern

– Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden im Vergleich
Søren Kaj Andersen/Christian Lyhne Ibsen/Kristin Alsos/Kristine Nergaard/Pekka Sauramo
Fafo-rapporter og -notater
Tilkallingsvikarer i norsk arbeidsliv
European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update
Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering
Solidaransvar for lønn
Sykefravær og tilrettelegging i bemanningsbransjen
Norske kommunepolitikeres holdninger til konkurranseutsetting
Bemanningsbransjens gråsoner
Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
Gesetzlicher Mindestlohn: Die nordischen Länder und Europa
European Minimum Wage: A Nordic Outlook
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Medbestemmelse og samarbeid lokalt
Åpningstider og arbeidstid i varehandelen
Lovfestet minstelønn: Norden og Europa
Kampen om vikarene
Utleie av arbeidskraft 2011
Tvisteløsningsnemndas praksis i saker om fortrinnsrett for deltidsansatte
Til renholdets pris
Evaluering av tiltak mot sosial dumping
Bemanningsdirektivet
Bemanningsforetak
Skadet på fritiden – hva så?
Sammen er vi sterke
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv
Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping
Sikrer Norges framtid på minstelønn
HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning
Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart
Den norske modellen på virksomhetsnivå
Sjatteringer av likhet
Aktører og arbeid i delingsøkonomien
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet
Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene
«Bare plunder og heft»
Når sjefen er en app
Lokale særavtaler i kommunal sektor
Reguleringer for utsendte arbeidstakere
Fleksibel arbeidstid