logo fafo 194x64
Vil delingsøkonomien endre arbeidslivet?
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 14. februar 2017 kl. 08:30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Delingsøkonomien er i vekst og forretningsmodellene kjennetegnes av et høyt innslag av selvstendig næringsvirksomhet, frilansere, deltidsarbeid og tilkallingskontrakter. 6. februar var lanseringsdato for Delingsøkonomiutvalgets rapport. 

Hva tenker utvalget om delingsøkonomiens framtid, arbeidsvilkår, og hvilke reguleringsbehov som vokser frem i lys av denne? Og hvilke løsninger og alternativer ser partene i arbeidslivet for seg i møtet med nye forretningsmodeller og løsere tilknytningsformer?

Så langt har de sentrale aktørene vært i en sonderingsfase preget av kunnskapsinnsamling, diskusjon og refleksjon om mulige politikkalternativer, hvor de har trådd forsiktig for ikke å hindre utviklingen av delingsøkonomien.

Med Delingsøkonomiutvalgets rapport kan vi med et bedre grunnlag diskutere konsekvensene for arbeidsmarkedet. Hvordan vil partene i arbeidslivet jobbe videre med dette?

I tillegg til innledninger fra Delingsøkonomiutvalgets leder Tommy Staahl Gabrielsen, LO og NHO Service, vil vi presentere kunnskap om omfanget av arbeid i delingsøkonomien i Norden, hvordan dette er organisert og hvilke konsekvenser delingsøkonomien kan ha for nordiske arbeidsmarkeder og arbeidslivsrelasjoner.

 

Program

Velkommen ved Kristin Alsos

Delingsøkonomiutvalget presenterer hovedkonklusjonene i NOU, ved Tommy Staahl Gabrielsen, Professor ved Universitetet i Bergen og leder for Delingsøkonomiutvalget. Lysark (pdf)

Kunnskapsstatus – arbeid i delingsøkonomien: Hvor utbredt er det? Hvilke konsekvenser kan det ha for arbeidsvilkår, arbeidsmarkedet og partsforholdene? Hvordan svarer partene i arbeidslivet i Norden? Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Jon Erik Dølvik, Fafo Lysark (pdf)

Anne-Cecilie Kaltenborn, Administrerende direktør NHO Service

Renée Rasmussen, LO-sekretær og leder av LO Selvstendige

Paneldebatt ledet av Kristin Alsos

I panelet:
- Anne-Cecilie Kaltenborn
- Renée Rasmussen
- Tommy Staahl Gabrielsen
- Jon Erik Dølvik
- Kristin Jesnes

Rapport

nordic sharing economies
Rapporten "Nordic labour markets and the sharing economy" er publisert Nordisk råds publikasjonsserie.

Les mer og last ned

Les også

10247Fafo-notatet "Aktører og arbeid i delingsøkonomien" av Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim, kom ut i 2016 og kan lastes ned her.

 

 

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi