logo fafo 194x64
Hva er virkningen av en ny offentlig tjenestepensjon?
Fafo-frokost med rapportlansering
Tirsdag 31. januar, kl. 08.30-09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

På programmet

Johann F. F. Despriée

Daglig leder

Fredrik Oftebro

2. nestleder

Mette Nord

Forbundsleder

Erik Orskaug

Sjeføkonom

Roar Bergan

Spesialrådgiver

Forskningsleder
Fafo
Forsker
Fafo
Daglig leder
Fafo

En ny offentlig tjenestepensjon for ulike grupper statsansatte vil skape vinnere, men også tapere. Dette gjør omleggingen komplisert, ifølge en ny rapport fra Fafo og Lillevold & Partners. På dette frokostseminaret ble hovedfunnene fra rapporten presentert, og det var kommentarer fra sentrale aktører.

I rapporten, som er utarbeidet for Norsk Tjenestemannslag (NTL), stilles følgende spørsmål: Hva er forskjellen på dagens tjenestepensjon og en ny påslagsmodell? Og hvordan slår dette ut i årlig forventet pensjon for ulike grupper NTL-medlemmer? Svarene vil være en del av grunnlaget for arbeidstakersidens strategier og posisjoner i tautrekkingen om framtidig pensjon for de offentlige ansatte.

Mange NTL-medlemmene forventes å få lange yrkeskarrierer. Men mange kan få like god pensjon ved 65 år og 67 år som i dag. Samtidig er det andre, særlig blant de eldste med kortere karrierer, som vil tape på en omlegging.

Omleggingen vil nærmest uansett skape tapere og vinnere. På denne Fafo-frokosten presenteres hovedfunnene fra rapporten og det blir kommentarer fra de sentrale aktørene.

Program

Velkommen ved Tone Fløtten, Fafo

Presentasjon av ny rapport ved Jon M. Hippe og Geir Veland fra Fafo
og Johann Despriée fra Lillevold & Partners. Lysark (pdf)

Kommentar ved
Fredrik Oftebro, NTL
Mette Nord, Fagforbundet
Erik Orskaug, UNIO. Lysark (pdf)
Roar Bergan, Arbeids- og sosialdepartementet. Lysark (pdf)

Møteleder: Tone Fløtten, Fafo

Ny publikasjon

20606Rapporten "Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon" er forfattet av Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland. Prosjektet er utført av Fafo og aktuarfirmaet Lillevold & Partners på oppdrag fra NTL.

Les mer om Fafo-rapport 2016:44

Nettutgave (pdf 1865 kB)

 

 

Temaside

Fafos forskning på pensjon er rettet mot utbredelsen og bruken av ulike pensjonsordninger (pensjoneringsadferd) og deres fordelingsvirkninger. Vi er også opptatt av utforming og organisering av de ulike delene av pensjonssystemet og samspillet mellom de ulike pensjonsordningene. Les mer på temasiden om Pensjon

 

logo lillevold og partners

  Fafo logo

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi