logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

En ideell forskjell?

En ideell forskjell?

Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær

Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær

Fafo-rapport 2016:28
Lise Lien og Hanne Bogen
Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Varsling og ytring blant medlemmer i sju fagforbund

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:34
Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad og Johan Røed Steen
Uførereformen

Uførereformen

Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering

Gjennomføringsmodell med BIM for detaljprosjektering

Erfaringer fra Deichmanske hovedbibliotek
Fafo-rapport 2016:26
Sol Skinnarland
Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor

Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor

Fafo-rapport 2016:04
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Fafo-rapport 2016:22
Jørgen Svalund og Geir Veland
Voksne som tar fagbrev

Voksne som tar fagbrev

Fafo-notat 2016:11
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Ekstern barnehagevurdering

Ekstern barnehagevurdering

Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Henriette Lunde
[12  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Streetadress: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: fafo@fafo.no

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are