logo fafo 194x64

Events

Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

Fafo Østforum seminar
Samfunn og demokrati. Institusjoner i endring

Samfunn og demokrati. Institusjoner i endring

Arrangement i regi av UiO, ISF og Fafo
  • Torsdag 23. november 2017, kl 18-21
  • Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

Fafo seminar
  • Tuesday 21 November 2017, kl 14:00-15:30
  • Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo
  • Recorded webcast of the seminar, is available on the site Fafo TV

    How can the challenges of digitalisation be addressed by the social partners? Digitalisation has the potential to fundamentally change working life through new technologies that enable us to solve problems in novel ways, but simultaneously disrupt value chains, business models, competence needs and power relations in working life. In this seminar, we ask how the social partners can shape digitalisation, and what the Nordic countries can learn from the German experiences.

Introduksjonsprogram på tomgang?

Introduksjonsprogram på tomgang?

Fafo-frokost med rapportlansering
Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Fafo Østforum seminar
Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

Fafo-frokost med rapportlansering
Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Fafo Østforum seminar

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Streetadress: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Where we are