logo fafo 194x64
Evaluering av matematikkeksamen for 10. trinn 2017-2019

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

I samarbeid med forskere fra HIOA skal Fafo evaluere matematikkeksamen i 10. trinn.

Flere forhold settes under lupen i prosjektet. For den enkelte elev er kvaliteten på en eksamen avhengig av at prøven måler de ferdighetene som skal måles, og at det sikres likebehandling mellom kandidatene. I tillegg er det av stor betydning at det er samsvar mellom hva man har lært i løpet av skoleåret og det som gjøres til gjenstand for prøve. I et større perspektiv må eksamen både være, og oppleves å være, rettferdig fra år til år for å ha legitimitet som vurdering av elevenes sluttkompetanse i faget, og for å inngå som en del av vurderingen av kvaliteten i opplæringen. Det siste peker mot en pågående debatt om kvalitet i norsk skole. Ikke minst er mange opptatt av hvordan elevens prestasjoner i matematikk kan og bør forbedres. Et sentralt tema i denne debatten er hva den grunnleggende ferdigheten å lese i matematikk innebærer, og hvordan det både aktualiserer etter- og videreutdanning av lærere og samtidig utfordrer elevene.

  • Prosjektperiode: mars 2017
  • - : januar 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi