logo fafo 194x64
Fag på vandring: Nasjonale kompetanseregimer i møtet med transnasjonale arbeidsmarkeder

Eksterne forskere

Christine Trampusch, Universitetet i Köln

Christian Helms-Jørgensen, Universitetet i Roskilde

Janis Vossiek, Universitetet i Köln

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan europeisk arbeidsvandring påvvirker utvikling og bruk av fagkompetanse i Norge, i andre land med kollektive lærlingbaserte fagopplæringssystemer samt i avsenderlandene.

  • Prosjektperiode: mai 2016
  • - : april 2020

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi