logo fafo 194x64
Fagarbeidere og fagopplæringens betydning for innovasjon

Prosjektleder

Eksterne forskere

Rolf Røtnes, Samfunnsøkonomisk analyse

Mikkel Myhre Walbækken, Samfunnsøkonomisk analyse

Oppdragsgiver(e)

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Fafo skal i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse analysere fagarbeideres og fagopplæringens betydning for innovasjon i bedriftene.

Arbeidet skal også belyse om fagarbeiderens rolle påvirkes av robotisering og automatisering. I prosjektet vil det blant annet gjennomføres casestudier i utvalgte næringer som dekker en bredde i norsk næringsliv.

  • Prosjektperiode: juli 2017
  • - : april 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi