logo fafo 194x64
Kartlegging av arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede helsefagarbeidere

Prosjektleder

Forskere

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Fafo skal kartlegge hvordan det går med nyutdannede helsefagarbeidere på arbeidsmarkedet og om de tar videre utdanning.

Sentrale spørsmål er blant annet i hvilken grad de får jobb, heltid/deltid og i hvilken grad de tar mer utdanning. Kartleggingen vil være basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå og ta utgangspunkt i de som oppnådde fagbrev etter å ha vært lærling i perioden 2013-2015. Resultatene skal presenteres på landsmøtet til Fagforbundet 20.oktober 2017.

  • Prosjektperiode: april 2017
  • - : oktober 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi