logo fafo 194x64
Motivasjon og mestring: Unge i randsonen mellom skole, venner og familie

Prosjektleder

Forskere

Kaja Reegård

Oppdragsgiver(e)

Kronprinsparets fond

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Hensikten med prosjektet er å øke andelen som fullfører videregående opplæring.

I denne første delen av prosjektet vil vi kartlegge hva vi vet om ungdommer i randsonen når gjelder motivasjon for læring knyttet til deres opplevelse av livsmestring utenfor skolen. Ambisjonen er å etablere et kunnskapsgrunnlag for å utvikle et hovedprosjekt hvor vi følger ungdommer som har særlig høy risiko for å falle fra i utdanningsløpet.

  • Prosjektperiode: juni 2017
  • - : desember 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi