logo fafo 194x64
Organisering og avtaler i finansnæringen

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor i Norge

Prosjektet skal beskrive og analysere hvordan avtaleverket virker i finanssektoren når det gjelder opprettelse av tariffavtale og mulighet for organisasjonene til å kunne betjene egne medlemmer gjennom et tillitsvalgtapparat.

I finansnæringen inngås det sentrale avtaler mellom Finans Norge og Finansforbundet og mellom Finans Norge og LO/HK. I tillegg inngås det en skriftlig bedriftsavtale i alle Finans Norges medlemsbedrifter. Denne inngås av ledelsen/den juridiske enheten for hele selskapet. Finansforbundet er den største organisasjonen i finansnæringen, og spiller en dominerende rolle i avtaleforhandlingene. Det er ingen materielle forskjeller på Finansforbundets og HKs avtaler. Flere forhold bidrar imidlertid til å styrke Finansforbundets posisjon i sektoren. Prosjektet tar sikte på å belyse enkelte tariffbestemmelser, blant annet reguleringen av adgangen til å bruke arbeidskamp for å få tariffavtale, omfangsbestemmelsene i tariffavtalene, og reguleringen av antall tillitsvalgte i hver virksomhet.

  • Prosjektperiode: april 2017
  • - : september 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi