logo fafo 194x64
Pensjon for alle

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Finansmarkedsfondet

Forskningstema

Pensjon

I dette prosjektet skal vi kartlegge folks kunnskap om innskuddspensjon og AFP i privat sektor.

Vi skal også kartlegge hva bedrifter og tillitsvalgte gjør for å informere om pensjon og øke pensjonskunnskapen blant ansatte. Formålet med prosjektet er gjennom ulike formidlingstiltak å bidra til økt kunnskap om og forståelse av det norske pensjonssystemet og hvordan det virker.

  • Prosjektperiode: november 2017
  • - : desember 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi