logo fafo 194x64
Retur av personer uten lovlig opphold - en kunnskapsstatus

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Utlendingsdirektoratet

Forskningstema

Asyl og migrasjon

Prosjektet er en kritisk litteraturgjennomgang av forskning på returfeltet. Hvilke politiske tiltak i dette feltet kan sies å være kunnskapsbaserte?

Retur av personer uten lovlig opphold har vært et prioritert område i utlendingsforvaltningen gjennom mange år. Feltet har over tid hatt et stort behov for forskningsbasert kunnskap som ledd i utviklingen av returpolitikk så vel som i det operative returarbeidet. Det har vært gjennomført mange ulike forskningsprosjekter og evalueringer på feltet. Dette prosjektet tar utgangspunkt i dagens utfordringer i returarbeidet, og i form av en kritisk litteraturstudie vil prosjektet gi en prioritert og begrunnet framstilling av hvilke returpolitiske tiltak som støttes eller ikke støttes av forskning.

  • Prosjektperiode: oktober 2017
  • - : februar 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi