logo fafo 194x64
Tildeling av anbud innenfor elektro

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

EL og IT Forbundet

El og IT Forbundet ønsker å kartlegge hva slags type bedrifter som vinner anbud. Dette gjelder særlig anbud fra offentlig sektor.

Hovedhensikten er å se på hvordan bedriftene bemannes, det vil si andelene faste og midlertidige stillinger, samt omfang av underentrepriser. Bakgrunnen for prosjektet er at El og IT Forbundet har fått tilbakemeldinger på at en vesentlig andel av de offentlige kontraktene tildeles bedrifter med lav grunnbemanning. Når disse bedriftene får en kontrakt, «oppbemannes» bedriftene ved bruk av midlertidig arbeidskraft, som innleie fra bemanningsbyråer, utstrakt bruk av underentreprenører eller andre midlertidige løsninger. Fafo skal kartlegge flere problemstillinger knyttet til dette.

  • Prosjektperiode: februar 2017
  • - : desember 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi