logo fafo 194x64
Utredning om det kunst- og kulturfaglige organisasjonsområdet

Prosjektleder

Forskere

Kristin Jesnes

Oppdragsgiver(e)

LO

Forskningstema

Ansettelsesformer

Kreative yrker og yrker innen kunst og kultur er en raskt voksende del av de internasjonale arbeidsmarkedene.

Kreative yrker og yrker innen kunst og kultur er en raskt voksende del av de internasjonale arbeidsmarkedene.

Mens digitaliseringen forventes å redusere etterspørselen etter mange yrker, peker nye studier på at det forventes vekst innenfor de kreative yrkene. Men arbeidstakere i slike yrker vil ofte stå overfor utfordringer i det «nye» arbeidslivet: mange vil ha løs tilknytning og flere oppdragstakere, det vil bli færre faste stillinger, økonomisk usikkerhet og færre rettigheter når det gjelder sosiale goder.

De kreative – og særlig de kunstneriske – yrkesgruppene er som regel godt organisert. De fleste kunstnerorganisasjonene i dag jobber med tema knyttet til lønn, inntekt, rettigheter og kontraktsforhold – uavhengig av om de organiserer lønnstakere eller andre grupper.

I dette prosjektet beskriver vi organisasjonene innen kunst og kultur, med vekt på størrelse, type medlemmer, oppgaver og avtaleforhold. Vi spør: Hvilke tilknytningsformer benyttes og er dette i endring? Hva er viktig for medlemmenes rettigheter og sikkerhet i arbeidslivet? Hvilke tjenester tilbyr forbundene i bransjen sine medlemmer? Er det muligheter for tettere samarbeid mellom fagforbundene innen kunst og kultur?

  • Prosjektperiode: august 2018
  • - : mars 2019

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi