logo fafo 194x64
Vanskelig bosettbare – et forprosjekt

Prosjektleder

Forskere

Ketil Bråthen

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune ved bydel Alna

Forskningstema

Boligsosiale spørsmål

Oslo kommune har sammen med Fafo fått forprosjektmidler fra programmet FORkommune i Forskningsrådet til prosjektet Vanskelig bosettbare.

Prosjektet er et samarbeid mellom seks bydeler i Oslo, der hensikten er å sikre bosetting og bedre tjenester til personer med alvorlig psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, og som vurderes å ha behov for tjenester fra både kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Fafo skal som del av forprosjektet gjennomføre en pilotstudie om hvilke utfordringer bydelene har på dette området, samt bidra til å etablere et samarbeid om og en design for hovedprosjektet.

  • Prosjektperiode: november 2017
  • - : februar 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi