logo fafo 194x64
Seniorer i industrien

Prosjektleder

Forskere

Mona Bråten

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon

Formålet med prosjektet er å kartlegge seniorenes situasjon i industrien, herunder deres tilpasning til pensjonsreformen.

Vi ser på hvordan det er å være senior i denne næringen, hvordan de opplever arbeidshverdagen, hvilke utfordringer de har (som seniorer), hvilke utviklingsmuligheter de opplever i yrket, om de opplever anerkjennelse, hvordan de opplever arbeidsmiljø og ledelse, hvor lenge seniorene normalt er i arbeid, hvor mange som kombinerer pensjon og arbeid og hvorfor. Med andre ord, om industrien oppleves som et godt sted å være i seinkarrieren, og hva potensialet er for stå lenge i arbeid og hvilken betydning pensjonsreformen har i den sammenheng.

Dette gjøres ved å oppsummere tidligere forskning og statistikk, analysere registerdata, og ved å gjennomføre et utvalg kvalitative intervjuer med seniorene i næringen.

  • Prosjektperiode: november 2017
  • - : september 2018

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi