logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Fafo-rapport 2016:13
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Sjatteringer av likhet

Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Kapasitet i integreringsapparatet

Kapasitet i integreringsapparatet

Fafo-notat 2016:06
Erika Braanen Sterri
Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Fafo-rapport 2016:08
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Digital kontroll og overvåking av arbeid

Digital kontroll og overvåking av arbeid

Omfang og praksis
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten
Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

Rekruttering, frafall og overgang til læreplass på restaurant- og matfag

Fafo-rapport 2016:09
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nullpunktsanalyse
Fafo-rapport 2016:07
Kristine Nergaard
Hjemme, borte eller uavgjort?

Hjemme, borte eller uavgjort?

Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
Education in Niger

Education in Niger

Fafo-report 2016:12
Anne Kielland
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi