logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
SamBIM

SamBIM

Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Fafo-notat 2016:26
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad
Oslo kommunes traineeordning for  mennesker med funksjonsnedsettelser

Oslo kommunes traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser

En midtveisevaluering
Fafo-rapport 2016:36
Lise Lien
Retaining Older Workers

Retaining Older Workers

Fafo-report 2016:45
Åsmund Hermansen
Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Jobb i barnehage – passer det for seniorer?

Fafo-rapport 2016:41
Tove Midtsundstad, Hanne Bogen og Åsmund Hermansen
Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2

Fafo-notat 2016:18
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Bedre gjennomføring i videregående opplæring

Evaluering av kvalifiseringsmodeller i og etter Vg2 yrkesfag og i Vg3 påbygg. Sluttrapport
Fafo-rapport 2016:37
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet

Diskusjon av strategiske muligheter
Fafo-rapport 2016:42
Kristin Alsos, Magne Bråthen, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. Hippe og Geir Veland
Hvorfor finnes professorer uten utdanning?

Hvorfor finnes professorer uten utdanning?

Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor
Fafo-notat 2016:21
Bård Jordfald
Business, development and inclusion of persons with disabilities

Business, development and inclusion of persons with disabilities

Fafo-paper 2016:24
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi