logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Business, development and inclusion of persons with disabilities

Business, development and inclusion of persons with disabilities

Fafo-paper 2016:24
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
The Norwegian social model – an inspiration for Greece?

The Norwegian social model – an inspiration for Greece?

Fafo-report 2016:38
Magne Bråthen and Tone Fløtten
Partssamarbeidet i fagopplæringen

Partssamarbeidet i fagopplæringen

En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Aktører og arbeid i delingsøkonomien

Aktører og arbeid i delingsøkonomien

Delrapport
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet

Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet

En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad
HMS-utfordringer ved alenearbeid

HMS-utfordringer ved alenearbeid

En kunnskapsstatus
Fafo-notat 2016:22
Mona Bråten
Oppfølging av lærlinger i Akershus

Oppfølging av lærlinger i Akershus

Fafo-rapport 2016:31
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Foreldreveiledning – virker det?

Foreldreveiledning – virker det?

En kunnskapsstatus
Fafo-rapport 2016:29
Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
En ideell forskjell?

En ideell forskjell?

Om ideelle aktører i spesialisthelsetjenesten
Fafo-rapport 2016:30
Hanne Bogen og Arne Grønningsæter
Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær

Høyere jobbmobilitet – lavere sykefravær

Fafo-rapport 2016:28
Lise Lien og Hanne Bogen
Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Ytringsbetingelser og varsling i Oslo universitetssykehus

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:32
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Varsling og ytringsfrihet i norsk arbeidsliv 2016

Rapportserie om varsling og ytring
Fafo-rapport 2016:33
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi