logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Med mandat til å hjelpe

Med mandat til å hjelpe

Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt
Samhandlingsfase og BIM på byggeplass

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass

Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Language and Social Survey in Morocco

Language and Social Survey in Morocco

A Tabulation Report
Fafo-report 2016:20
Tewodros Aragie Kebede and Kristian Takvam Kindt
Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Fafo-rapport 2016:13
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Sjatteringer av likhet

Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Kapasitet i integreringsapparatet

Kapasitet i integreringsapparatet

Fafo-notat 2016:06
Erika Braanen Sterri
Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Fafo-rapport 2016:08
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Digital kontroll og overvåking av arbeid

Digital kontroll og overvåking av arbeid

Omfang og praksis
Fafo-rapport 2016:05
Mona Bråten

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi