logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

Fafo-rapport 2015:41
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
Statlig renhold på anbud

Statlig renhold på anbud

Fafo-notat 2015:11
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Varsling i Sandnes kommune

Varsling i Sandnes kommune

Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Godt, men ikke for godt

Godt, men ikke for godt

Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Religious reorientation in Southern Mali – A summary

Religious reorientation in Southern Mali – A summary

Fafo-report 2015:19
Tone Sommerfelt, Anne Hatløy and Kristin Jesnes
Ikke våre barn

Ikke våre barn

Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge
Fafo-rapport 2015:45
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
Et blikk inn i skolen

Et blikk inn i skolen

Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
The Global Goals for Sustainable Development

The Global Goals for Sustainable Development

Challenges and possible implications for Norway. Discussion paper
Other Fafo-publications 2015
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave
Passe inn og passe til

Passe inn og passe til

Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Den norske modellen på virksomhetsnivå

Den norske modellen på virksomhetsnivå

Fafo-rapport 2015:18
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
En organisasjon for framtida

En organisasjon for framtida

Utdanningsforbundet – utfordringer og prioriteringer
Fafo-notat 2015:07
Kristine Nergaard
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi