logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Uførereformen

Uførereformen

Konsekvenser for yrkesaktiviteten
Fafo-rapport 2016:27
Magne Bråthen og Roy A. Nielsen
Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor

Strategisk rekruttering av unge til kommunal sektor

Fafo-rapport 2016:04
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Aldersgrenser for oppsigelse og særordninger for eldre i arbeidslivet

Fafo-rapport 2016:22
Jørgen Svalund og Geir Veland
Voksne som tar fagbrev

Voksne som tar fagbrev

Fafo-notat 2016:11
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Ekstern barnehagevurdering

Ekstern barnehagevurdering

Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Henriette Lunde
Rettmessig forskjellsbehandling?

Rettmessig forskjellsbehandling?

Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Fafo-rapport 2016:24
Bård Jordfald
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Fafo-notat 2016:17
Kristin Jesnes
Å sette pris på lærlinger

Å sette pris på lærlinger

Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Forskere søkes!

Forskere søkes!

Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen
Fafo-notat 2016:14
Inger Marie Hagen
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi