logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Ekstern barnehagevurdering

Ekstern barnehagevurdering

Hvorfor, hvordan og hva er erfaringene?
Fafo-rapport 2016:17
Beret Bråten og Henriette Lunde
Rettmessig forskjellsbehandling?

Rettmessig forskjellsbehandling?

Rettferdighet og amatørskap i ansettelsesprosesser
Fafo-rapport 2016:23
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Lokal lønnsdannelse i staten 2014

Fafo-rapport 2016:24
Bård Jordfald
«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

«Vi må ha is i magen og la tiltakene få virke»

Evaluering av godkjenningsordningen i renhold
Fafo-rapport 2016:18
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad
Lovfestet minstelønn i Frankrike

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Fafo-notat 2016:17
Kristin Jesnes
Å sette pris på lærlinger

Å sette pris på lærlinger

Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Forskere søkes!

Forskere søkes!

Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen
Fafo-notat 2016:14
Inger Marie Hagen
Virker tiltakene?

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Teller AFP med?

Teller AFP med?

Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor
Fafo-notat 2016:08
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Hva er seniorkompetanse?

Hva er seniorkompetanse?

Fafo-rapport 2016:21
Anne Inga Hilsen
Med mandat til å hjelpe

Med mandat til å hjelpe

Integreringsrådgivere ved norske utenriksstasjoner: Erfaringer og anbefalinger
Fafo-rapport 2016:11
Beret Bråten og Kristian Takvam Kindt

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi