logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

Ny tjenestepensjon i kommunal sektor?

En analyse av kjønns- og likestillingseffekter ved overgang til en påslagsmodell
Fafo-rapport 2017:10
Geir Veland, Jon M. Hippe, Pål Lillevold, Dag Svege og Hans Gunnar Vøien
Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse

Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Elektrobransjen i tall

Elektrobransjen i tall

Fafo-notat 2017:06
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fra bostedsløs til varig bolig

Fra bostedsløs til varig bolig

Evaluering av forsøk med Housing first i Bergen og Sandnes
Fafo-rapport 2017:06
Inger Lise Skog Hansen
Midlertidige ansettelser 2016

Midlertidige ansettelser 2016

Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser
Fafo-notat 2017:07
Kristine Nergaard
Vulnerability and exploitation along the Balkan route

Vulnerability and exploitation along the Balkan route

Identifying victims of human trafficking in Serbia
Fafo-report 2017:12
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
Opphold i asylmottak

Opphold i asylmottak

Konsekvenser for levekår og integrering
Fafo-rapport 2017:07
Nerina Weiss, Anne Britt Djuve, Wendy Hamelink og Huafeng Zhang
Boligsosiale utfordringer i Nes kommune

Boligsosiale utfordringer i Nes kommune

En foranalyse
Fafo-notat 2017:04
Vidar Bakkeli
Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser

Fafo-notat 2017:03
Sissel C. Trygstad
Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Offentlige tariffområder – endring og praktisering

Fafo-rapport 2017:15
Inger Marie Hagen, Kristine Nergaard og Dag Olberg
Å bli eldre med hiv

Å bli eldre med hiv

En pilotstudie
Fafo-notat 2017:02
Arne Backer Grønningsæter

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi