logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Gjør fagbrevet en forskjell?

Gjør fagbrevet en forskjell?

Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i barnehage og skole
Fafo-rapport 2017:01
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Retur som avtalt?

Retur som avtalt?

En effektivitetsstudie av Norges returavtaler
Fafo-rapport 2016:35
Silje Sønsterudbråten, Kristian Takvam Kindt, Vigdis Vevstad og Jørgen Mørk
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Fafo-rapport 2017:08
Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
Teambasert styrermodell i kommunale barnehager

Teambasert styrermodell i kommunale barnehager

Erfaringer fra Stokke
Fafo-notat 2017:01
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Pensjonsuttak før fylte 67 år

Pensjonsuttak før fylte 67 år

Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS’ tariffområde 2002–2015
Fafo-rapport 2017:03
Roy A. Nielsen
Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Den kompliserte omleggingen – virkningene av en ny offentlig tjenestepensjon

Fafo-rapport 2016:44
Jon M. Hippe, Johann Despriée, Pål Lillevold, Dag Svege og Geir Veland
Voksne som tar fagbrev

Voksne som tar fagbrev

Fafo-notat 2016:11
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Assimilering på norsk

Assimilering på norsk

Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant ungdom med innvandrerbakgrunn
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Fafo-rapport 2016:39
Rolf K. Andersen og Bård Jordfald
«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

«IA-ledelse 2.0 – NED med sykefraværet!»

Oppstartanalyse av satsingen
Fafo-rapport 2016:46
Lise Lien
SamBIM

SamBIM

Bedre samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator. Hovedrapport
Fafo-rapport 2016:40
Ketil Bråthen, Cecilie Flyen, Leif E. Moland, Anita Moum og Sol Skinnarland
Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter

Fafo-notat 2016:26
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi