logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Forside rapport

Arbeidsinnvandrere og rus

En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
Åsmund Arup Seip
Forside rapport

Introduksjonsprogram og norskopplæring

Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Forside rapport

Fraværet er redusert, men…

Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring
Fafo-rapport 2017:33
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Forside rapport

Trygg trafikk med seniorer

Fafo-rapport 2017:30
Tove Midtsundstad og Hanne Bogen
Forside rapport

Evaluering av tilrettelagt avdeling i asylmottak

Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
Fafo-rapport 2014:22
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Forside rapport

Fagforbundets ungdomsbarometer 2017

Fafo-rapport 2017:32
Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård
Forside rapport

Asylum, integration and irregular migration in Lithuania

Policy and practice at the edge of the European Union
Fafo-report 2017:23
Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
Forside

Varehandelen som inkluderingsarena

Rekruttering, opplæring og arbeidstrening
Fafo-rapport 2017:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Forside

«Bare plunder og heft»

Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
Fafo-rapport 2017:26
Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
TiSA-avtalen

TiSA-avtalen

Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
Fafo-rapport 2017:16
Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi