logo fafo 194x64

Nye Fafo-publikasjoner

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass

Samhandlingsfase og BIM på byggeplass

Erfaringer fra Urbygningen ved NMBU
Fafo-rapport 2016:16
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Unge sosialhjelpsmottakere i storbyene

Fafo-rapport 2016:13
Magne Bråthen, Christer Hyggen, Lise Lien og Roy A. Nielsen
Sjatteringer av likhet

Sjatteringer av likhet

Evaluering av reglene om likebehandling av utleid arbeidskraft
Fafo-rapport 2016:15
Kristin Alsos, Mona Bråten og Sissel C. Trygstad
Kapasitet i integreringsapparatet

Kapasitet i integreringsapparatet

Fafo-notat 2016:06
Erika Braanen Sterri
Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Fafo-rapport 2016:08
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

Nullpunktsanalyse
Fafo-rapport 2016:07
Kristine Nergaard
Hjemme, borte eller uavgjort?

Hjemme, borte eller uavgjort?

Kvalitet og effektivitet i pleie- og omsorgstjenestene
Fafo-rapport 2016:06
Ivar Brevik, Anne Britt Djuve, Inger Marie Hagen, Åsmund Hermansen, Lise Lien og Leif E. Moland
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi