logo fafo 194x64
Beate Sletvold Øistad
+47 22088671
+47 46929661

Prosjektdeltaker, fullførte prosjekter

Forsker

.

Publisering

Fafo-rapporter

 • Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
  Fafo-rapport 2017:41
 • Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
  Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
  Fafo-rapport 2017:26
 • Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad
  Undersøkelse blant Fellesforbundets medlemmer i hotell og restaurant og Fagforbundets medlemmer i helse og omsorg
  Fafo-rapport 2017:09
 • Rolf K. Andersen, Emil Cappelen Bjøru, Maja Tofteng og Beate Sletvold Øistad
  Fafo-rapport 2017:08
 • Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
  Omfanget av arbeidstakere med redusert arbeidstid i henhold til arbeidsmiljølovens paragraf 10-2 (4)
  Fafo-rapport 2014:22

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi