logo fafo 194x64
Johannes Oldervoll

Forsker

.

Publisering

Fafo-rapporter

  • Kristin Alsos, Johannes Oldervoll og Beate Sletvold Øistad
    Erfaringer med midlertidig ansettelse og deltidsansattes rett til utvidet stilling i kommunal sektor
    Fafo-rapport 2017:26

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi