logo fafo 194x64
Rolf K. Andersen

Forsker

Cand. polit (sosiologi), Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Arbeidsmiljøkartlegginger, sykefravær, tjenestepensjon

.

Publisering

Bok- og tidsskriftartikler

  • Andersen, R. K. & Skinnarland, S. (2011). NAV-kontoret som lærende organisasjon. I T. A. Andreassen & K. Fossestøl (red.), NAV ved et veiskille. Organisasjonsendring som velferdsreform. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Bokkapitler

Bøker

  • Lorentzen, H., Andersen, R. K. & Brekke, J. P. (1995). Ansvar for andre. Frivillighetssentralen i norsk velferdspolitikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Konferansepaper

  • Bråten, M., Andersen, R. K., Eldring, L. & Ødegård, A. M. (2011). Norwegian construction: More migrant labour – less health and safety? Paper presented at the Industrial Relations in Europe Conference (IREC), Barcelona.

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Andersen, R. K., Arstein, T., Eidset, I., Skule, S. & Steen, A. H. (1999). Kappløpet – om kompetanse, fagutdanning og ungdom i Fellesforbundets bransjer. Rapport. Opinion.
  • Andersen, R. K. (1997). Integrasjon eller autonomi? En studie av krise- og incestsentre og deres forhold til kommunene. Rapport 97:5. Institutt for samfunnsforskning.
  • Andersen, R. K. (1996). Motiver for frivillig innsats i Norges Røde Kors. Rapport 96:2. Institutt for samfunnsforskning.
  • Andersen, R. K., Opdalshei, O. A. & Lorentzen, H. (1996). Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi. Oslo: FRISAM.
  • Andersen, R. K. & Østbye, M. (1998). Krisesentre og kommuner – Samarbeid og konflikt. Rapport 98:7. Institutt for samfunnsforskning.

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi