logo fafo 194x64

Arrangementer

Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

Arbeidsinnvandring - statistikk og levekår

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 30. november 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

  Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. Lars Østby fra SSB ga oss innblikk i denne, deretter presenterte Christoffer Berge den årlige oppdateringen på statistikkfronten. Servicesentrene i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer. 

Samfunn og demokrati. Institusjoner i endring

Samfunn og demokrati. Institusjoner i endring

Arrangement i regi av UiO, ISF og Fafo
 • Torsdag 23. november 2017, kl 18-21
 • Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
 • Samfunnsdebatten forandrer karakter. Velgerne er i bevegelse og viktige samfunnsinstitusjoner er i endring. Betyr det at demokratiet også er i ferd med å omformes? UiO, ISF og Fafo inviterer til spennende debatt og innlegg på Litteraturhuset.

Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

Future of work: Addressing the challenges of digitalisation

Fafo seminar
 • Tuesday 21 November 2017, kl 14:00-15:30
 • Fafo's conference center, Borggata 2B, Oslo
 • Nedenfor kan du laste ned presentasjonene.

  Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

  Hvordan møter partene i arbeidslivet digitaliseringens utfordringer? Ny teknologi gir oss muligheten til å løse oppgaver på nye måter, men digitalisering vil også endre verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Professor Wolfgang Schroeder ved Universitetet i Kassel i Tyskland har sett på hvordan tysk fagbevegelse jobber med utfordringene knyttet til digitalisering. Hva kan de nordiske landene lære av de tyske erfaringene?

Introduksjonsprogram på tomgang?

Introduksjonsprogram på tomgang?

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Tirsdag 31. oktober 2017, kl 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • På dette frokostseminaret lanserte vi rapporten "Introduksjonsprogram og norskopplæring. Hva virker – for hvem?". Fafo har evaluert organisering, tiltak og resultater i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen for nyankomne innvandrere.

  Nedenfor kan du laste ned presentasjonene, og finne lenke til den nye rapporten.

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 26. oktober 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke forslagene til nye reguleringer. Du fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service. Nedenfor kan du last ned presentasjonene.

Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
 • Onsdag 25. oktober 2017, 18:00 – 20:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Forskere fra Sintef og Fafo inviterer til et åpent møte der de ber om innspill til et nytt samfunnsfaglig forskningsprosjekt, som har fått midler fra Forskningsrådets behovsidentifiserte bevilgning BEHOV-ME.

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Onsdag 25. oktober 2017, kl 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Last ned forskernes presentasjon på seminarets nettside.

  Fafo har evaluert et tilbud for asylsøkere som trenger oppfølging ut over det som tilbys i ordinære mottak. Dette kan være personer med fysiske funksjonsnedsettelser, alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemninger.

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 26. september 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi