logo fafo 194x64

Arrangementer

Introduksjonsprogram på tomgang?

Introduksjonsprogram på tomgang?

Fafo-frokost med rapportlansering
Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Fafo Østforum seminar
 • Torsdag 26. oktober 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret vil statssekretær Morten Bakke presentere forslagene til nye reguleringer. Du får også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service.

Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Åpent møte om forskningsprosjektet Tjenesten og MEg

Om ME-sykes og pårørendes levekår og møtet med de offentlige tjenestene
 • Onsdag 25. oktober 2017, 18:00 – 20:00
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Forskere fra Sintef og Fafo inviterer til et åpent møte der de ber om innspill til et nytt samfunnsfaglig forskningsprosjekt, som har fått midler fra Forskningsrådets behovsidentifiserte bevilgning BEHOV-ME.

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

Tilrettelegging for asylsøkere med helseproblemer

Fafo-frokost med rapportlansering
 • Onsdag 25. oktober 2017, kl 08.30–09.45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Fafo har evaluert et tilbud for asylsøkere som trenger oppfølging ut over det som tilbys i ordinære mottak. Dette kan være personer med fysiske funksjonsnedsettelser, alvorlig somatisk eller psykisk sykdom eller utviklingshemninger.

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Arbeidslivskriminalitet – historikk og status

Fafo Østforum seminar
 • Tirsdag 26. september 2017, kl 14-16
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Arbeidslivskriminalitet er ikke noe nytt. Men den store arbeidsinnvandringen i årene etter 2004 skapte grunnlag for mer kriminalitet. På dette seminaret fikk vi presentert både den historiske utviklingen i arbeidslivskriminalitet og en fersk statusrapport om arbeidslivskriminalitet anno 2017.

MS Sandnes

Arendalsuka: Fafo-båten 2017

 • Onsdag 16. og torsdag 17. august
 • MS Sandnes, Langkaia Arendal
 • Fafo-båten ligger ved kai ved Langbryggen ytterst i Pollen, 16. og 17. august. Fafo har arrangementer i flere lokaler på båten: 12 seminarer og forskerstafett med 17 etapper. Arrangementene er gratis og åpne for alle og det er ikke nødvendig med påmelding. Programmet for Fafos seminarer finner du nedenfor. Hele programmet for Arendalsuka på arendalsuka.no, der vil du se at du også treffer Fafo-forskere på en rekke andre arrangementer rundt i byen.

Fra trossedekket på MS Sjøkurs

Fafo-båten 2017: Forskerstafett på trossedekket

 • Onsdag 16. og torsdag 17. august
 • Fafo-båten, MS Sandnes
 • I forskerstafetten på Fafo-båten holder Fafo-forskerne ti-femten minutters innledninger og deretter er det åpent for spørsmål og diskusjon. Hver etappe i stafetten varer 25 minutter og foregår på trossedekket, eller poopen akter på MS Sandnes.

  Arrangementene er gratis og åpne for alle. Påmelding er ikke nødvendig.

   

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

Arbeidsmiljøets betydning for å holde på eldre arbeidstakere

Nordisk konferanse
 • Tirsdag 20. juni, kl. 08:30–12:30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Hva påvirker pensjoneringsatferden i Norge og Norden? Fafo har i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og nordiske partnere samlet kunnskap om  arbeidsmiljøets betydning for eldres yrkesaktivitet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi