logo fafo 194x64
Arendalsuka: Fafo-båten 2017
Onsdag 16. og torsdag 17. august
MS Sandnes, Langkaia Arendal

Årets Fafo-båt er til hverdags MS Sandnes, tidligere rutebåt mellom Stavanger og Bergen. Skipet har seilt som skoleskip, men er nå charterbåt og veteranskip.

Fafos forskerstafett: Hva vi vet om … !

Stafetten består av 18 etapper. På 10-15 minutter gir en Fafo-forsker en oppdatering om et aktuelt tema. Deretter er det spørsmål og diskusjon. Hver etappe varer i 25 minutter.

Se alle etappene i forskerstafetten

Fafo-deltakelse på andre arrangementer

Se hele programmet for Arendalsuka

Fafo-båten ligger ved kai ved Langbryggen ytterst i Pollen, 16. og 17. august. Fafo har arrangementer i flere lokaler på båten: 12 seminarer og forskerstafett med 17 etapper. Arrangementene er gratis og åpne for alle og det er ikke nødvendig med påmelding. Programmet for Fafos seminarer finner du nedenfor. Hele programmet for Arendalsuka på arendalsuka.no, der vil du se at du også treffer Fafo-forskere på en rekke andre arrangementer rundt i byen.

Onsdag 16. august

14:00-15:00 Hvordan samarbeide om nedbemanning? Fagforeningen og ledelsen i Posten om sine erfaringer

1. klassesalongen

Haavard SivertsenPosten Norge AS har gjennomført en av de største omstillingene/nedbemanningene i norsk arbeidsliv, og den er gjennomført i den norske samarbeidstradisjonen, der partene samarbeider om nedbemanningen. Hvorfor og hvordan har de samarbeidet, og hva har de oppnådd? Hva kan vi lære av det?

 • Håvard Sivertsen, forbundssekretær, Postkom (bildet)
 • Egil Linge Anderssen, direktør HR - Konsernstab HR/HMS, Posten Norge
 • Anne Inga Hilsen og Rolf K. Andersen, forskere ved Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

14:00-15:00: Barnefattigdom i Norge – hva er riktig medisin?

Festsalen A-dekket

Solveig Horne Foto: Ilja C. HendelBarnefattigdom seiler opp som det store sosialpolitiske temaet i årets valgkamp. Tallene sier at barnefattigdommen i Norge har tredoblet seg siden slutten av 1990-tallet. Men har så mange norske barn fått det verre? Eller er det bruken av fattigdomsbegrepet som er feil? Den norske barnefattigdomsdiskusjonen konsentreres ofte om barns manglende muligheter for sosial deltakelse. Kan utenforskapet som enkelte barn opplever løses med penger, eller er andre tiltak like viktige? Regjeringens strategi «Barn som lever i fattigdom» skal sluttføres i 2017. Har kommunene de verktøyene de trenger for å bekjempe barnefattigdommen?

 • Solveig Horne, barne- og likestillingsminister (bildet)
 • Mari Trommald, direktør, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør,, NAV
 • Alf Erik Andersen, ordfører, Mandal
 • Reidar Saga, ordfører, Åmli
 • Møteledere: Inger Lise Skog Hansen, forsker, og Tone Fløtten, daglig leder, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

15:15-16:15 Norsk bistand til de mest sårbare: Går pengene dit det skal? I samarbeid med Atlas-alliansen

1. klassesalongen

Kathleen JenningsNorge har forpliktet seg til bærekraftsmålene og Agenda 2030. Målgruppene inkluderer blant andre funksjonshemmede i fattige land og barn, ungdom og kvinner i krig og konflikt. Men hva skjer med disse prioriteringene når bistandsprosjektene skal utformes og iverksettes i samarbeidslandene?

 • Hilde Frafjord Johnson, Generalsekretær, KRF
 • Øyvind Eggen, Seniorrådgiver, CIVITA
 • Arnt Holte, styreleder Atlas Alliansen og generalsekretær Norges Blindeforbund
 • Stina Torjesen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen UIA og forfatter av boka Sosialdemokratisk utenrikspolitikk i Trumps verden
 • Andrew Kroglund, informasjon- og politikkansvarlig, Utviklingsfondet Møteleder.
 • Kathleen Jennings, forsker, Fafo (bildet)

Flere detaljer på arendalsuka.no

 15:15-16:15 Hvorfor er retur av asylsøkere vanskelig?

Festsalen A-dekket

kjetil rolnesHvert år får en betydelig andel av de som søker asyl i Norge avslag på sine asylsøknader, med beskjed om at de må reise ut av landet. Til tross for avslaget er det mange som blir boende i landet, enten på mottak i Norge, eller på ukjent adresse. Vi inviterer til debatt om retur, og spør hva som er konsekvensene av at vi ikke klarer å returnere de som har fått avslag, og hvorfor retur er så vanskelig å få til. Kjetil Rolness (bildet) leder arrangementet, og loser oss gjennom innspill fra UDI, politiet og Fafos egne forskere, før vi åpner for innspill fra publikum.

 • Knut Holm, fagkoordinator, Utlendingsdirektoratet
 • Svein Arne Hansen; politiets utlendingsenhet, Leder ID-avdelingen
 • Christina Moen Baggerød; seniorrådgiver; Politiets utlendingsenhet
 • Cameron Davis, Returansvarlig, Sjøvegan mottak
 • Silje Sønsterudbråten, Ragna Lillevik og Guri Tyldum, forskere, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

16.30-17.30. Ulv og kommunesammenslåinger. Hva skjer med sentrumspolitikken når periferi-Norge slår tilbake?

Festsalen A-dekket

anne beathe kristiansen tvinnereimEr Senterpartiets framgang på meningsmålingene et utslag av en særnorsk distriktspopulisme? Eller er sentraliseringstendensene så sterke at det er behov for  å sette foten ned?  Spørsmålet vi stiller er om årets valg blir et nytt slag mellom sentrum og periferi. Dette er kanskje en kamp som både Høyre og Arbeiderpartiet er dømt til å tape.

 • Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder, Senterpartiet (bildet)
 • Erling Fossen, urbanist
 • Torill Aalberg, professor, NTNU
 • Møteleder: Jon M. Hippe, forskningsleder, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

19:30 – 21:00 #norsk 2017. Julien S. Bourrelle har skrevet guideboken, Shabana Rehman har utfordret oss i 20 år

Festsalen A-dekket

social guidebook

Julien S. Bourelle har skrevet og tegnet den ultimate guideboken til det norske fellesskapet og norske verdier. Shabana Rehman har utfordret både minoriteter og majoriteten i år etter år. De har begge et utenfra- og innenfrablikk på Norge, og de bruker humor for å stille de store spørsmålene.

På Fafo-båten forteller de og møter Fafo-forskere til samtale om #norskhet2017.

 • Julien S. Bourrelle
 • Shabana Rehman
 • Jon Horgen Friberg, forsker og Jon Rogstad, forskningsleder, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

Torsdag 17. august

10:00-11:00 Møt LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Hva trengs av kompetanse og omstillinger i arbeidslivet?

Festsalen A-dekket

Hans Christian GabrielsenHvordan vil ny teknologi forme arbeidslivet, og hva kreves av arbeidstakerne? Trenger vi en ny kompetansereform? Hvordan kan partene i arbeidslivet bidra til omstillingene som kommer i årene framover? Hans-Christian Gabrielsen ble valgt til ny LO-leder under kongressen i mai. En av hans viktigste oppgaver blir å sørge for at mange nok arbeidstakere organiserer seg, slik at den norske samarbeidsmodellen kan spille en sentral rolle i de utfordringene som norsk arbeidsliv vil møte i årene framover.

 • Hans-Christian Gabrielsen, Leder, LO
 • Tove Mogstad Aspøy og Johan Røed Steen, forskere ved Fafo
 • Sissel C. Trygstad, forskningssjef og Anne Mette Ødegård, forsker, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

10:00-12:00 Bygges det etter norsk modell?

1. klassesalongen

hedda haakestadHar bruk av østeuropeisk arbeidskraft ført til at man vender tilbake til manuelle arbeidsmetoder istedetfor å bruke eksisterende og nye teknologiske løsninger? Har det blitt en svekkelse av arbeidstakermedvirkningen på HMS-området?

 • Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening
 • Per Skau, forbundssekretær Fellesforbundet
 • Jon Syrtveit, regiondirektør Kruse Smith
 • Hedda Haakestad, stipendiat, Senter for profesjonsstudier (bildet)
 • Ketil Bråthen, Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Torgeir Nyen, forskere ved Fafo.
 • Debattleder: Anne Mette Ødegård, Fafo.

Flere detaljer på arendalsuka.no

11:15-12:15 Kan midlertidig ansettelse gi fast arbeid? Tja, det kommer an på

Festsalen A-dekket

Bjørn Emil Forbord NessetAdgangen til midlertidige stillinger har vært et politisk stridstema i en årrekke. Mens noen antar økt bruk av midlertidige stillinger kan bidra til at personer som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet i større grad «får prøve seg i arbeid» og kommer i mer stabilt arbeid, antar andre at det tvert imot leder inn i et blindspor med ledighet eller veksling mellom kortvarige jobber og ledighet. Er det slik at midlertidige stillinger integrerer personer i arbeidslivet? Og er det særlig gunstig for unge og personer med begrenset utdanning?

 • Jørgen Svalund og Roy A. Nielsen, forskere, Fafo
 • Lasse Fredheim, Unge Høyre
 • Håkon Knudsen, AUF
 • Bjørn Emil Forbord Nesset, FpU (bildet)
 • Andrea Sjøvoll, SU
 • Møteleder: Jon Erik Dølvik, forsker, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

14:00-15:00 Butikkjobb som inngangsport til arbeidslivet. Ny rapport om varehandelen som inkluderingsarena

1. klassesalongen

Sigrun VågengFungerer varehandelen som en inkluderingsarena for utsatte grupper på arbeidsmarkedet? Hvilke utfordringer er knyttet til det? Og kan andre bransjer lære av hvordan bransjen rekrutterer og lærer opp nye medarbeidere? Vi diskuterer dette med utgangspunkt i rapporten.

 • Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør, NAV (bildet)
 • Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør, Virke
 • Marianne Marthinsen, stortingsrepresentant, AP
 • Christl Kvam, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet
 • Ragnhild Steen Jensen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård, forskere, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

14:00-15:00. Svenske tilstander? Holdninger, tillit og problematferd hos ungdom i det flerkulturelle Oslo

Festsalen A-dekket

Sylo TarakuVi samler forskere og kommentatorer til en samtale om tilstanden i det flerkulturelle Oslo. Hvilke holdninger har unge med og uten innvandrerbakgrunn til skole, religion, likestilling og andre etniske grupper? Hva tenker de om homofili? Ser vi tegn til endringer i religiøsitet og holdninger blant ungdommene? Hvilken tillit har de til politikk og politi? Hvordan er problematferd fordelt på skoler i Oslo – og hvordan henger dette sammen med etnisk bakgrunn? Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve presenterer funn fra en stor intervjuundersøkelse blant unge. Etterpå blir det debatt. 

 • Maren Sæbø, frilansjournalist
 • Sylo Taraku, rådgiver, Tankesmien Agenda (bildet)
 • Møteleder Nils August Andresen, redaktør, Minerva
 • Anne Britt Djuve, forskningssjef og Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

15:00-16:00 Karakterkortet – tre tiår med tre ministre. Hernes, Clemet og Halvorsen – hva sier dere nå? 

Festsalen A-dekket

Hernes Clemet og Halvorsen

Skole- og utdanningspolitikk er et stridstema foran hvert valg. Argumenter og standpunkter presenteres som nye, men utfordringene går igjen. På Fafo-båten debatterer de tidligere utdanningsministrene Gudmund Hernes, Kristin Clemet og Kristin Halvorsen de lange linjene i norsk utdanningspolitikk. Hvilket samfunnsmandat skal skolen fylle? Hvor gjør norsk skole det særlig bra? Hva er særlig utfordrende? Hvordan kan vi redusere frafallet fra videregående skole? Hvordan skal utdanningssystemet ruste unge til å møte et teknologitungt og globalisert arbeidsliv? Hva skal til for at norsk utdanning blir best i verden? 

 • Gudmund Hernes, forsker og professor II, Fafo og Handelshøyskolen BI
 • Kristin Clemet, daglig leder, Civita
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
 • Tone Fløtten, daglig leder, Fafo og Kaja Reegård, forsker, Fafo

Flere detaljer på arendalsuka.no

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi