logo fafo 194x64

Toppbilde

Gamle Museet, Dronningens gate 4, torsdag 23. mars 09:00 - 15:30

SE OPPTAK I FAFO-TV * Tema- og innledere

Fafokonferansens program foregikk dels som plenumssesjoner på hovedscenen, dels som parallellsesjoner med program også på de to sidescenene.

Lenker til lysarkene ligger under respektive sesjoner.

 

09:00 Hovedscenen
Tillit i de nordiske samfunn

Tone Fløtten: Tillit i populismens tid
Bo Rothstein: Den sociala tillitens förutsättningar

10:00 Pause
10:15 Scene øst
Hvordan skapes
og formes tillit?

10:15 Hovedscenen
Tillit og samarbeid i offentlig sektor

Jon M. Hippe og Sissel Trygstad: Tillit i offentlig sektor
L
isbeth Pedersen: Den danske tillidsreformDen danske tillidsreform
Lars Erik Kjekshus: Styringsreformer

10:15 Scene vest
Populism and Trust in Russia and China

Wenfang Tang: Populist Authoritarianism in China
Åse Grødeland: Russian Elites on Interpersonal Trust
Kristin Dalen: What does government trust mean in China?

11:15 Pause

11:30 Scene øst
Tillit og ulikhet 

Andreas Bergh: Tillit och ojämlikhet

 

11:30 Hovedscenen
Tillit og samarbeid i offentlig sektor

 

11:30 Scene vest
Globalisation, precarious work and trust

Jenny Holdcroft: Trust in Global Supply Chains
Camilla Houeland: African unions, global economy: Precariousness and power

 

12:30 Lunsjpause

13:15 Scene øst
Hvordan måle tillit til offentlige tjenester?

Håkon Skulstad: Tillit til politiet
Pål R. Silseth: Hva er tillit og hvordan måle det?
Marit Egge: Hvordan måle tillit til offentlige tjenester?

13:15 Hovedscenen
Tillit i arbeidslivet

Kristin Alsos: Ansattes medvirkning i privat sektorAnsattes medvirkning i privat sektor

13:15 Scene Vest
Exit. Brexit

Øivind Bratberg: The Brexit vote and social discontent
Alexandre Afonso: Right-Wing Populism in Europe and the Battle for the Working Class
Johan Christensen: Populism and Technocracy in Europe

14:15 Pause

14:30 Hovedscenen
Annerledesland og annerledes debatt?

Hallvard Notaker: Etter 2016

15:30 Slutt

15:45 Etterforskning

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi