logo fafo 194x64
Arbeidslivsmodeller i Europa
Arbeidslivsmodeller i Europa

Kontakt

Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

Gjennom samarbeid med et spekter av internasjonale forskningsmiljøer er Fafo en sentral bidragsyter til den komparative arbeidslivsforskningen i Europa og Norden. Hvordan og hvorfor varierer arbeidslivsreguleringene, partsforholdene og lønnsdannelsen mellom land og sektorer? Hvilke konsekvenser har dette for arbeidsmarkedets virkemåte, vekst og konkurranseevne, og for fordelingen av jobbmuligheter, ledighet, makt, lønn og arbeidsvilkår? 

 

Les mer...Lukk

Hva er drivkreftene bak endringene i arbeidslivsrelasjonene i Europa, kjennetegnet av tiltakende dualisering og svekkete fagorganisasjoner, avtalesystemer og sosiale sikringsordninger? Hva skyldes endringer i internasjonale markeds- og produksjonsmønstre, i nasjonal og europeisk politikk, og i partenes ressurser, strategier og styrkeforhold? Hva er handlingsrommet, og hva skal til, for å påvirke utviklingen – lokalt, nasjonalt og overnasjonalt? Sentrale tema er utviklingen i kollektiv organisering, avtaleforhandlinger, lønnskoordinering, lov vs avtaleregulering, og forholdet mellom nasjonale, europeiske og globale arbeidslivsstandarder.

 

Publisering

  • Vulkan, P., A. Saloniemi, et al. (2015). "Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland, Norway, and Sweden." Nordic Journal of working life studies 5(2): 33-53.
  • Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds. (2015). European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration. Oxford: Oxford University Press.

  • Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). Introduction. In Dølvik, J. E. &  Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (1-20). Oxford: Oxford University Press.

  • Dølvik, J. E., Andersen, G. J. & Vartiainen, J. (2015). The Nordic Social Models. Consolidation and Flexible Adaptation. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (246-287). Oxford: Oxford University Press.

  • Dølvik, J. E. & Martin, A. (2015). From Crisis to Crisis: European Social Models and Labour Markets Outcomes in the Era of Monetary Integration. In Dølvik, J. E. &  Martin, A., eds., European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (325-386). Oxford: Oxford University Press.

  • Martin, A. & Dølvik, J. E. (2015). Conclusion. In Dølvik, J. E. & Martin, A. (eds.), European Social Models from Crisis to Crisis: Employment and Inequality in the Era of Monetary Integration (386-391). Oxford: Oxford University Press.

  • Svalund, J., Casinowsky, G. B. et al. (2013). Stress testing the Nordic models: Manufacturing labour adjustments during crisis. European Journal of Industrial Relations, 19(3), 183-200.

  • Bråten, M., Dølvik, J. E., Longva, F. & Steen, A. H. (1997). Norwegian Labour Market Institutions and Regulations. I J. E. Dølvik & A. H. Steen (red.), Making Solidarity Work? The Norwegian Labour Market Model in Transition. Universitetsforlaget.

  • Djuve, A. B. (1994). Freedom of provision of services – Convergence of working conditions or continued national disparities? I Convergence or divergence? Welfare states in the face of European integration. Proceedings from COST A7 Workshop in Sorø, Denmark. June.
  • Arrowsmith, J., Nicolaisen, H., Bechter, B. & Nonell, R. (2008). The Management of Variable Pay in Banking: Forms and Rationales in Four European Countries. In R. Blanpain & L. Dickens (eds.), Challenges of European Employment Relations: Employment Regulation; Trade Union Organization; Equality, Flexicurity, Training and New Approaches to Pay. (Bulletin of Comparative Labour Relations). Kluwer Law International.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi