logo fafo 194x64
Asyl og migrasjon

Publisering

 • Aasland, A. & Tyldum, G. (2016). Opportunities and risks among the migrant workers in the hotel industry in Oslo. Nordic Journal of Migration Research, 6(2).

 • Tyldum, G. (2015). A Welcomed Separation. Understanding female migration in light of limited access to divorce. Nordic Journal of Migration Research, 5(3).

 • Tyldum, Guri (2014), Motherhood, Agency and Sacrifice in Narratives on Female Migration for Care Work. Sociology December 15, 2014

 • Tyldum, Guri (2013), “Dependence and Human Trafficking in the Context of Transnational Marriage” in International Migration. DOI: 10.1111/imig.12060

 • Brunovskis, A. (2010). Irregular migration research in Norway: Reflections on research ethics and methodological challenges based on a method development project . In K. Hviid, M. B. Jørgensen, S. Meret & T. L. Thomsen (eds.), Irregular migration in a Scandinavian perspective (pp. 47–71). Maastricht: Shaker Publishing.

 • Brunovskis, A. & Bjerkan, L. (2008). Research with irregular migrants in Norway. Methodological and ethical challenges and emerging research agendas. UDI FoU-report June.
 • Tyldum, G. & Brunovskis, A. (2005). Describing the Unobserved: Methodological Challenges in Empirical Studies on Human Trafficking. International Migration, 43(1/2).

Fafo-rapporter

 • Anette Brunovskis and Silje Sønsterudbråten
  Policy and practice at the edge of the European Union
  Fafo-report 2017:23
 • Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
  Et tilbud til asylsøkere med helseproblemer
  Fafo-rapport 2017:22
 • Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten
  Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak
  Fafo-rapport 2017:02
 • Nerina Weiss
  Asylbarn med endelig avslag
  Fafo-rapport 2013:47
 • Silje Sønsterudbråten
  Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen
  Fafo-rapport 2013:01
 • Silje Sønsterudbråten
  Bruk av oppholdstillatelser med begrensninger for å øke andelen asylsøkere som dokumenterer sin identitet
  Fafo-rapport 2012:38
 • Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen
  Motivasjon og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur
  Fafo-rapport 2012:37
 • Cecilie Øien and Silje Sønsterudbråten
  A study of living conditions of irregular migrants in Norway
  Fafo-report 2011:03
 • Silje Sønsterudbråten
  Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser
  Fafo-rapport 2010:46
 • Cecilie Øien
  En studie av enslige mindreårige asylsøkere
  Fafo-rapport 2010:20
 • Guri Tyldum and Marianne Tveit
  A study of vulnerability and risk in marriage migration from Russia and Thailand to Norway
  Fafo-report 2008:26
 • May-Len Skilbrei and Marianne Tveit
  Perceptions of Repatriation among Nigerian Women in Prostitution in Norway
  Fafo-report 2007:01

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi