logo fafo 194x64
Arbeidsinnvandring
Arbeidsinnvandring

Kontakt

Andre forskningstema

Aktive prosjekter

Fullførte prosjekter

EUs østutvidelse i 2004 ga startskuddet for en ny fase i norsk arbeidsliv. De siste årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring og tjenestemobilitet til Norge uten sidestykke. I tillegg kommer et stort antall personer på korttidsopphold, utsendte arbeidstakere og tjenesteytere. Følg utviklingen hos Fafo Østforum.

Les mer...Lukk

Arbeidsinnvandringen har hatt både positive og negative konsekvenser for norsk arbeidsliv. Norske bedrifter har fått økt tilgang på arbeidskraft, men utviklingen har også ført til større problemer med lavlønnskonkurranse, sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet. Siden 2004 har Fafo gjennomført en rekke studier knyttet til arbeids- og bedriftsvandringer og utviklingen i det felles europeiske arbeidsmarkedet. De mest sentrale temaene i prosjektene er endringer og utvikling når det gjelder:

 • Arbeidsinnvandringsstrømmer inn og ut
 • Reguleringsregimer og minstelønnsmekanismer - i Norge, Norden og EU
 • Bedriftenes arbeidskraftsstrategier
 • Fagforeningenes responser
 • Useriøsitet og svart arbeid
 • Arbeidsinnvandrernes og utstasjonerte arbeidstakeres arbeids- og levekår
 • Tiltak mot sosial dumping og arbeidsmarkedskriminalitet
 • Arbeidsmiljø- og HMS-konsekvenser
 • Arbeidsmarked og sosiale forhold i avsenderlandene

Publisering

 • Haakestad, H. & Friberg, J. H. (2017). Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and Industrial Democracy.

 • Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.

 • Sommerfelt, Tone 2017. “Bush Bound: Young Men and Rural Permanence in Migrant West Africa/Paolo Gaibazzi (2015)”. American Anthropologist, 119(3): 554-555.

 • Friberg, J. H. (2016). New Patterns of Labour Migration from Central and Eastern Europe and its Impact on Labour Markets and Institutions in Norway: Reviewing the Evidence. In J. E. Dølvik & L. Eldring (eds.), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. (Comparative Social Research, Volume 32) (pp 19 - 43). Emerald Group Publishing Limited.

 • Dølvik, J. E. (2016). Introduction: Transnational Labour Mobility – Engine for Social Convergence or Divergence in Europe? In Dølvik, J. E. & Eldring, L. (eds.), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. Comparative Social Research 32/2016.

 • Eldring, L. (2015), Tåler den norske modellen arbeidsinnvandring? I: Bungum, B., U. Forseth, E. Kvande (red.), Den norske modellen. Internasjonalisering som utfordring og vitalisering. Fagbokforlaget, s. 143-158.

 • Arnholz, J. og L. Eldring (2015), Varying perceptions of social dumping in most similar countries. In: Bernaciek, M. (ed.), Market expansion and social dumping in Europe. Routledge, p. 80-96.
 • Dølvik, J. E. & Evju, S. (2014). Introduction and Overview. Chapter 1 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

 • Friberg, J.H., J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins (2014), Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations 20(1):37-53.
 • Dølvik, J. E., Eldring, L. & Visser, L. (2014). Setting Wage Floors in Open Markets: The Role of the Social Partners in Europe's Multilevel Governance. Chapter 4 in S. Evju (ed.), Regulating Transnational Labour in Europe: The quandaries of multilevel governance. Publications Series No. 196. Department of Private Law, University of Oslo.

 • Dølvik, J. E. & Ødegård, A. M. (2013). The Struggle over the Services Directive: The role of the European Parliament and the ETUC. Chapter 10 in S. Evju (ed.), Cross-Border Services, Posting of Workers, and Multilevel Governance. Publications Series No. 193. Department of Private Law, University of Oslo.
 • Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd
 • Friberg, Jon Horgen og Line Eldring (eds.) (2013), Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. TemaNord 2013:570. Copenhagen: Nordic Council of Ministers
 • Eldring, L., K. Ahlberg & K. Pedersen (2013), Arbeidstilsynenes roller, strategier og redskaper i arbeidet mot sosial dumping: En nordisk pilotstudie. TemaNord 2013:523. København: Nordisk Ministerråd.
 • Hardy, J., L. Eldring, T. Schulten (2012), Trade union responses to migrant workers from the 'new Europe': a three sector comparison in Norway, Germany and the UK. European Journal of Industrial Relations 18:347-363.
 • Eldring, L, Fitzgerald, I., Arnholtz, J. (2012), Post accession migration inconstruction and trade union responses in Denmark, Norway and the UK. European Journal of Industrial Relations 18(1): 20-35.
 • Ødegård, A. M., Berge, Ø. & Alsos, K. (2012). A case study of temporary work agencies in the Norwegian construction sector – a growing informal market beyond regulation? Transfer, 18(4).

 • Eldring, L. (2011), Norway. In: Cremers, J., In search of cheap labour in Europe. Working and living conditions of posted workers. CLR studies 6. Brussels: International Books.
 • Eldring, L. (2011), Posted workers in Norway: Win-win or lose-lose? CLR-News 1/2011, p. 10-15, European Institute for Construction Labour Research.

 • Berge, Ø., Djuve, A. B. & Tronstad, K. R. (2010). Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft: Indvandreres arbejdsmiljø og tilknytning til arbejdsmarkedet i Norge. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Eldring, L. og K. Alsos (2010), Rene hjem, svarte penger. Kronikk i Dagbladet 7.7.2010.
 • Alsos, K. og L. Eldring (2010), Migrant domestic workers – beyond regulation regimes? Paper presented at the European congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), 28 June-1 July 2010, University of Copenhagen
 • Alsos, K. og L. Eldring (2010), «Husarbeid uten grenser?»Tidsskrift for kjønnsforskning, 4:377-393
 • Hansen, N. W., Å.A. Seip & L. Eldring, red. (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. København: Nordisk Ministerråd
 • Eldring, L. & J.A. Hansen (2009), Fagbevegelsen og arbeidsinnvandring: Strategier og resultater i Norge og Danmark. Søkelys på arbeidslivet 1: 29-42.

 • Dølvik, J.E. & Visser, J. (2009). Free movement, Equal Treatment and Worker Rights: Can the EU solve its trilemma of fundamental principles? Industrial Relations Journal, Annual European Review, 40(6), 491-509.

 • Dølvik, J.E. & L. Eldring (2008), Arbeidsmobilitet fra de nye EU-landene til Norden – utviklingstrekk og konsekvenser. TemaNord 2008:502. København: Nordisk Ministerråd.
 • Dølvik, J.E. & Eldring, L. (2008), Mobility of labour from the new EU states to the Nordic region. Development, trends and consequences. TemaNord 2008:537. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.

 • Eldring, L. og P. Trevena (2007), Polish construction in the wake of EU enlargement. In: CLR-News 2/2007, p. 9-24, European Institute for Construction Labour Research
 • Dølvik, J. E. og L. Eldring (2006), EU enlargement two years after: mobility, effects and challenges to the Nordic labour market regimes. CLR-News no 3/2006
 • Dølvik, J.E. & L. Eldring (2006), Det nordiske arbeidsmarked to år etter EU-utvidelsen. Mobilitet, virkninger og utfordringer. TemaNord 2006:557. København: Nordisk Ministerråd.

 • Dølvik, J.E. & L. Eldring (2006), The Nordic Labour Market two years after the EU enlargement. Mobility, effects and challenges. TemaNord 2006:558. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
 • Dølvik, J. & L. Eldring (2005), Etter EU-utvidelsen: Arbeidsmigrasjon gjennom bakdøra skaper nye utfordringer i det norske arbeidsmarkedet. Søkelys på arbeidsmarkedet 2:2005.
 • Dølvik, J.E. & L. Eldring (2005), Arbeids- og tjenestemobilitet etter EU-utvidelsen. Nordiske forskjeller og fellestrekk. TemaNord 2005:566. København: Nordisk Ministerråd.
 • Brunovskis, A., Djuve, A. B. & Haualand, H. (2004). Facing a Baltic invation? Mobility of Baltic labour towards the Nordic countries. Nordic Council of Ministers, 2004: 718.
 • Djuve, A. B., Steen, A. & PA-Consulting (1992). Utredning om konsekvenser for norsk næringsmiddelindustri av et eventuelt EF-medlemskap. Ikke-publisert utredning for Landbruksdepartementet.

Fafo-rapporter

Fafo-notater

 • Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
  Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
  Other Fafo-publications 2015

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi