logo fafo 194x64
Enklere og bedre tjenestepensjoner

Prosjektleder

Eksterne forskere

Sven Iver Steen, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor og Fellesforbundet

I prosjektet analyseres behovet for å gjøre tilpasninger i lov- og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.

Analysen tar utgangspunkt i rapporten fra arbeidsgruppen regjeringen nedsatte i forlengelsen av lønnsoppgjøret i 2016. Målsettingen er at forbedringer i regelverket kan bidra til at man kan bytte jobb uten å tape rettigheter og sikre opptjening fra første dag og krone.

Rapporten fra prosjektet skal gi forslag til en fornying av regelverket innenfor dagens system med kollektiv tjenestepensjon. Prosjektet drøfter hva som kan være ønskede tilpasninger og konkretiserer hvordan opptjeningsregler og muligheter for den enkelte arbeidstaker til å ta med sine pensjonsrettigheter når man skifter jobb, kan utformes.

  • Prosjektperiode: april 2017
  • - : august 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi