logo fafo 194x64
Kartlegging av arbeidsmarkedssituasjonen for nyutdannede helsefagarbeidere

Prosjektleder

Forskere

Torgeir Nyen

Oppdragsgiver(e)

Fagforbundet

Fafo skal kartlegge hvordan det går med nyutdannede helsefagarbeidere på arbeidsmarkedet og om de tar videre utdanning.

Sentrale spørsmål er blant annet i hvilken grad de får jobb, heltid/deltid og i hvilken grad de tar mer utdanning. Kartleggingen vil være basert på registerdata fra Statistisk sentralbyrå og ta utgangspunkt i de som oppnådde fagbrev etter å ha vært lærling i perioden 2013-2015. Resultatene skal presenteres på landsmøtet til Fagforbundet 20.oktober 2017.

  • Prosjektperiode: april 2017
  • - : oktober 2017

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi