logo fafo 194x64
Seniorpolitiske framtidsbilder

Prosjektleder

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

  • Prosjektperiode: januar 2011
  • - : januar 2012

Fafo-rapporter og -notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi