logo fafo 194x64

Fafo i media

Seks grunner til at trepartssamarbeid i kommunene gir bedre resultater

tirsdag, 15 august 2017
Kommunale prosjekter styrkes ved at partene samarbeider, sier Leif E. Moland. Se rapporten Lokalt trepartssamarbeid om utviklingsprosjekter i kommunene.

FriFagbevegelse.no

Etnisk norske flytter fra nabolag med mange innvandrere

tirsdag, 15 august 2017

– Det er ikke utenkelig at folk vurderer en grense for hvor mange ikke-vestlige de ønsker å ha i klassene til barna sine. Slike terskelverdier, og frykt for at boligprisene skal synke, kan være forklaringer, sier Anne Britt Djuve.

Aftenposten

Forskere: Ja, ulikheten øker

tirsdag, 15 august 2017

At inntektsulikheten økte sterkt akkurat i 2015 henger nok sammen med varslede endringer i skattesystemet, noe som gjorde at mange tok ut aksjeutbytte dette året, ifølge Tone Fløtten.

Dagsavisen

Dette skal forskerne snakke om i Arendal

mandag, 14 august 2017

Anne Britt Djuve mener Arendalsuka er en viktig formidlingsarena, hvor forskere treffer mange beslutningstakere de ellers ikke treffer.

Forskning.no

Barnevernsansatte mest utsatt for trusler

mandag, 14 august 2017
Det vises bl.a. til Fafo-rapporten Vold og trusler om vold i offentlig sektor.

Kommunal Rapport

En usynliggjøring av verdifull fagutdanning

mandag, 14 august 2017
Kunnskapsdepartementet forslag til ny barnehagelov (...) kan føre til store forskjeller i barnehagetilbudet og svekket rekruttering av fagarbeidere til sektoren, skriver Anna Hagen Tønder og Mona Bråten i et innlegg i Klassekampen.

Dette må du få med deg under Arendals-uka

fredag, 11 august 2017

 Fri Fagbevegelse framhever flere av Fafos arrangementer under Arendalsuka.

FriFagbevegelse.no

Raser over dropout-stempel

fredag, 11 august 2017

At flere nå fullfører kan gjøre det enda vanskeligere for dem som ikke gjør det, tror  Kaja Reegård: – Om lag en tredel av disse elevene står i fare for å falle utenfor samfunnet også.

Dagsavisen

Et arbeidsmarked som tiltrekker seg papirløse migranter

onsdag, 09 august 2017
Det er et betydelig marked i Europa for billig, rettighetsløs arbeidskraft. Det er det som lokker fattige mennesker til å reise i en gummibåt over Middelhavet, skriver Guri Tyldum i denne kronikken.

NRK

Justifying gender equality through Islam

tirsdag, 08 august 2017

Med referanse til Jon Horgen Fribergs rapport Assimilering på norsk.

Alpha Galileo

Ranja (20) finner ikke jobb

søndag, 06 august 2017
Ranja er en av nær 30.000 unge som ikke får jobb. Det er sløsing med ressurser, mener Anne Hege Strand. Saken er omtalt i flere media.

Dagsavisen

Innvandrere tilpasser seg norske verdier

lørdag, 05 august 2017
Den norske majoriteten tilpasser seg ikke innvandrernes verdier, melder Jon Horgen Friberg. Likevel antyder politikerne at innvandring og islam truer norske og kristne verdier.

Vårt Land

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi