logo fafo 194x64

Fafo i media

Unio-lederen smiler over 10.000 nye medlemmer

torsdag, 22 februar 2018

Styrkeforholdet mellom LO-forbundene og forbund utenfor LO var i fjor omlag 49–51, ifølge Fafo.

FriFagbevegelse.no

Norge satser på bistand til jenters utdanning, men glemmer jobbene

tirsdag, 20 februar 2018

Kilden

Seksuelt trakassert - hva gjør du?

mandag, 19 februar 2018
Fafo-forskerne Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad er blant de få som har undersøkt omfanget av seksuell trakassering i jobbsammenheng. Se Fafo-rapporten Seksuell trakassering i arbeidslivet.

Sykepleien

– Regjeringa svekkar organisasjonsgraden

mandag, 19 februar 2018
Forskarar avkreftar at fagforeiningane er grunnen til fallande organisasjonsgrad og anbefaler auka eksklusive fordelar ved medlemskap. - Se HiOA-rapporten Organisering av uorganiserte, der Kristine Nergaard er forfatter.

FriFagbevegelse.no

Politi-leder begrenser ansattes ytringsfrihet, mener NTL

fredag, 16 februar 2018

FriFagbevegelse.no

Faktisk delvis feil

fredag, 16 februar 2018
Forskning viser at norske arbeidsgivere er overveiende positive til bruk av foreldrepermisjon, er Skogen Lunds påstand, basert på Fafo-rapporten Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon.

Faktisk.no

Tilskuddsordning for fattige familier fungerer

fredag, 16 februar 2018
Det fungerer svært godt å gi barn i fattige familier gratis tilgang til fritidsaktiviteter. - Se Fafo-rapporten Fra deltakelse til mestring.
Andre media: NTB-melding i Avisen Agder

P4

Jentebistand er viktig, men glem ikke gutta!

fredag, 16 februar 2018

Bistandsaktuelt

Tajik frykter stadig mer midlertidighet

fredag, 16 februar 2018
Forskere slakter regjeringens liberalisering av regelverket for midlertidig ansettelse. Tajik viser bl.a. til artikkelen Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? i Søkelys på arbeidslivet.

Dagsavisen

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn blir diskriminert i arbeidslivet.

torsdag, 15 februar 2018
Ragnhild Steen Jensen deltar i debatten.

NRK P1 Her og nå

Ap-Hadias bønn til KrF:Snu om økt midlertidighet

torsdag, 15 februar 2018

Hun viser til at en FAFO-rapport fra 2017 viser noen av de samme tendensene, og ber KrF om å snu i spørsmålet. (Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? i Søkelys på arbeidslivet.

Dagbladet

Ingen gevinst av økt mulighet for midlertidige jobber

torsdag, 15 februar 2018

Unge under 30 år med lav utdanning drar ikke spesielt nytte av midler­tid­ige ansettelser, sammenlignet med dem over 30 år, slår Jørgen Svalund fast.

Dagsavisen

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi