logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Samhandling og produksjonsflyt for vedlikehold av ubåter
Samhandling og produksjonsflyt for vedlikehold av ubåter

10. oktober 2017

I 2013–2015 gjennomførte et av Forsvarets vedlikeholdsverksteder for ubåter et utviklingsprosjekt. Målet var å etablere bedre samarbeid og økt produksjonsflyt, og derigjennom øke verdiskapingen. I denne rapporten beskriver Sol Skinnarland og Leif E. Moland hvordan prosjektet ble gjennomført og hvilke resultater som ble oppnådd.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi