logo fafo 194x64

Liste andre Fafo-publikasjoner

Alle utgivelser på Fafo utenom seriene Fafo-rapport og Fafo-notat
Tittel Serie Publisert Ordrenr Nettutgave
Arne Backer Grønningsæter and Svein Erik Stave : The Global Goals for Sustainable Development Other Fafo-publications 2015 2015-10-23 956 956.pdf
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang : When poverty meets affluence Other Fafo-publications 2015 2015-06-16 954 954-innmat-trykk.pdf
: NordMod2030 Summaries of project reports Other Fafo-publications 2015-05-20 953 953.pdf
: NordMod2030 Sammendrag av prosjektrapportene Andre Fafo-utgivelser 2015-05-20 952 952.pdf
Heidi Gautun : Hvordan fordele omsorg? Andre Fafo-utgivelser 2015-01-14 951 Nettutgave
: Fafo's Research on Human Trafficking: A Bibliography Andre Fafo-utgivelser 2015-01-16 950 media/com_netsukii/950.pdf
Lise Bjerkan og Linda Dyrlid : Handel med mennesker. Et undervisningsopplegg   -0001-11-30 943 Modul 1
Modul 2
John Wrench : Breakthroughs and blind spots Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 939 Web edition
Heidi Gautun : Når pasienten kommer først Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 936 media/com_netsukii/936.pdf
Thabo Sephiri : Hiv/aids and workers' right Other Fafo-publications -0001-11-30 935 Web edition
: Sammendrag av tre rapporter: Tillitsvalgte i en ny tid Andre Fafo-utgivelser 2015-04-08 933 images/pub/2002/933.pdf
Bjørne Grimsrud (ed.) : The Next Steps Other Fafo-publications -0001-11-30 932 Web edition
Stein Ringen (red.) : Hva skjer med demokratiet? Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 928  
Torgeir Aarvaag Stokke, Jon Erik Dølvik and Kristine Nergaard : Industrial relations in Norway Other Fafo-publications -0001-11-30 925 Web edition
Martin Byrkjeland : Det gode arbeid. Kort versjon Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 924 media/com_netsukii/924.pdf
Liv Jorun Stokke (red.) : Tyskland, Norge og Europa Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 923 images/pub/1998/923.pdf
Liv Jorun Stokke (ed.) : Gender Equality in Tunisia and Norway/Egalité des sexes en Tunisie et Norvège Other Fafo-publications -0001-11-30 922  
Bjørne Grimsrud and Arne Melchior (eds.) : Child Labour and International Trade Policy Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 920  
: Institutional Development in an Indigenous Context Andre utgivelser 1997 -0001-11-30 919  
Torunn Olsen : Sammendrag av Destinasjon Brussel Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 918  
Åke Uhlin : Kunskapens många språk Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 916  
Jan Dietz : Putting the Past behind Other Fafo-publications -0001-11-30 915  
Espen Dahl : Sammendrag av Ensom og ulykkelig Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 914  
Kristine Nergaard : Arbeidsmiljø blant pedagogisk personale i grunnskole og videregående skole Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 912  
Jens B. Grøgaard, Eifred Markussen and Ole Fredrik Ugland : Perspectives on participation. Competence, Willingness and Possibilities: Reserve officers in the Norwegian Mobilization Force Other Fafo-publications -0001-11-30 911  
Marianne Depraetere og Arild H. Steen : First Expert Symposium of Termination of employment and the costs of dismissal 10.-11. Juni 1993 Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 910  
Thore K. Karlsen : Drug and alcohol abuse prevention and assistance programmes in the workplace Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 909  
Kåre Hagen and Jon M. Hippe : The Norwegian welfare state: from post-war consensus to future conflicts? Other Fafo-publications -0001-11-30 908  
Arne Pape : Videreopplæring og utdanningsforskjeller Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 906 media/com_netsukii/906.pdf
Jon M. Hippe : Eksperimentet som feilet? Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 905  
: Mobbing på arbeidsplassen Andre Fafo-utgivelser 2015-05-11 904  
Torunn Olsen : Vedlegg til "Det kom som et sjokk" Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 903  
LIv Tørres : Summary: European standards Other Fafo-publications -0001-11-30 902  
Terje Rød Larsen (red) : Kompetanse og kontrovers Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 900  
Gudmund Hernes : The logic of the protestant ethic Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 009  
Kristine Nergaard og Arne Pape : Debattopplegg om nye lønnssystemer for grafisk industri og kartonasjeindustrien Andre utgivelser -0001-11-30 00008  
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norges engasjement i fredsprosessen i Midt-Østen: En oversikt Andre utgivelser 1996 -0001-11-30 00007  
Utenriksdepartementet i samarbeid med Fafo : Norge og Baltikum Andre utgivelser 1997 -0001-11-30 00006  
Willy Egset : Poverty in the Middle East and North Africa Delstudie 12 2000 -0001-11-30 00005  
Mona Bråten, Inger Marie Hagen, Nina-M. Kristiansen Skalle : Tillitsvalgte i en ny tid Rapport for LO Stat 2000 -0001-11-30 00004  
Anne Britt Djuve : Obligatory programmes for newcomers – empowerment or intrusion? Andre utgivelser 2001 -0001-11-30 00003  
Anne Britt Djuve and Hanne Cecilie Kavli : From social benefits to paid qualification Andre utgivelser 2001 -0001-11-30 00002  
Anne Hatløy, Tewodros Aragie Kebede, Patrick Joel Adeba and Core Elvis : Towards Côte d’Ivoire Sustainable Cocoa Initiative   2016-08-04   cote-d-ivoir-cocoa.pdf
Guri Tyldum og Kristian Takvam Kindt : Konflikt, legitim makt og politisk inklusjon i Ukraina   2016-09-16   Konflikt-legitim-makt-og-politisk-inklusjon-i-Ukraina.pdf
Guri Tyldum, Kristian Takvam Kindt, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng and Hilde Lidén : Challenges in identifying and following up minor victims of trafficking in Norway   2016-09-16   Fafo-summary-2015-1.pdf
Kristin Jesnes og Johannes Oldervoll : Delingsøkonomien møter den nordiske modellen   2016-09-27   160927_krj_faktaflak.pdf

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi