logo fafo 194x64

Bestillingsskjema for Fafo-publikasjoner

Ansvarlig for bestillingsskjemaet: Fafos informajonsavdeling: 22 08 86 83

Dersom skjemaet ikke kan brukes send bestillingen på e-post til

Herved bestilles følgende publikasjoner fra Fafo:

Bruk de 3- eller 5-sifrete publikasjons/ordrenumrene. Ikke bruk numrene med årstall (åååå:nn)

Merk: Bare utgivelser som har oppgitt pris kan bestilles i papirutgave, de øvrige kan bare lastes ned i netttutgave.

Mottakers navn og adresse
Fakturaadresse, hvis forskjellig fra mottaksadresse

Vennligst oppgi e-postadresse og/eller telefon, slik at vi kan ta kontakt dersom det er nødvendig.

Porto og ekspedisjon kr 75,- (eks. mva) per forsendelse kommer i tillegg. Ved sentralt fakturamottak beregnes i tillegg kr 25.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi