logo fafo 194x64

Liste Fafo-notater

Allr Fafo-notater sortert etter ordrenummer.

 

Tittel Serie Publisert Ordrenr Nettutgave
Kristine Nergaard : Arbeidsutleie og selvstendig næringsdrivende Fafo-notat 2017:12 2017-06-29 10262 10262.pdf
Rolf K. Andersen og Anne Mette Ødegård : Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft Fafo-notat 2017:10 2017-06-12 10260 10260.pdf
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen : The impact of the working environment on work retention of older workers Fafo-paper 2017:09 2017-06-20 10259 10259.pdf
Kristine Nergaard : Midlertidige ansettelser 2016 Fafo-notat 2017:07 2017-04-11 10257 10257.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Elektrobransjen i tall Fafo-notat 2017:06 2017-05-08 10256 10256.pdf
Roy A. Nielsen : Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde Fafo-notat 2017:05 2017-09-12 10255 10255.pdf
20611.pdf
Vidar Bakkeli : Boligsosiale utfordringer i Nes kommune Fafo-notat 2017:04 2017-03-31 10254 10254.pdf
Sissel C. Trygstad : Kunnskapsstatus om varsling og varslingsprosesser Fafo-notat 2017:03 2017-03-27 10253 10253.pdf
Arne Backer Grønningsæter : Å bli eldre med hiv Fafo-notat 2017:02 2017-03-17 10252 10252.pdf
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen : Teambasert styrermodell i kommunale barnehager Fafo-notat 2017:01 2017-02-02 10251 10251.pdf
Magne Bråthen, Huafeng Zhang og Jon Rogstad : Indikatorer på diskriminering av innvandrere, urfolk og nasjonale minoriteter Fafo-notat 2016:26 2017-01-10 10250 10250.pdf
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene Fafo-notat 2016:25 2017-02-28 10249 10249.pdf
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter : Business, development and inclusion of persons with disabilities Fafo-paper 2016:24 2016-12-01 10248 10248.pdf
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim : Aktører og arbeid i delingsøkonomien Fafo-notat 2016:23 2016-11-18 10247 10247.pdf
Mona Bråten : HMS-utfordringer ved alenearbeid Fafo-notat 2016:22 2016-11-07 10246 10246.pdf
Bård Jordfald : Hvorfor finnes professorer uten utdanning? Fafo-notat 2016:21 2016-12-04 10245 10245.pdf
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder : Partssamarbeidet i fagopplæringen Fafo-notat 2016:20 2016-11-23 10244 10244.pdf
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad : Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet Fafo-notat 2016:19 2016-11-18 10243 10243.pdf
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 2 Fafo-notat 2016:18 2016-12-16 10242 10242.pdf
Kristin Jesnes : Lovfestet minstelønn i Frankrike Fafo-notat 2016:17 2016-07-01 10241 10241.pdf
Lise Lien : Traineeordning for mennesker med funksjonsnedsettelser i Oslo kommune Fafo-notat 2016:16 2016-08-26 10240 10240.pdf
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad : Å sette pris på lærlinger Fafo-notat 2016:15 2016-06-29 10239 10239.pdf
Inger Marie Hagen : Forskere søkes! Fafo-notat 2016:14 2016-06-14 10238 10238.pdf
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad : Virker tiltakene? Fafo-notat 2016:12 2016-06-02 10236 10236.pdf
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum : Voksne som tar fagbrev Fafo-notat 2016:11 2017-01-26 10235 10235.pdf
Dag Olberg : Unntak fra bestemmelsene om daglig og ukentlig arbeidsfri Fafo-notat 2016:10 2016-05-26 10234 10234.pdf
Guri Tyldum : Oppfølging av mulige mindreårige ofre for menneskehandel i Norge Fafo-notat 2016:09 2016-05-22 10233 10233.pdf
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Teller AFP med? Fafo-notat 2016:08 2016-06-01 10232 10232.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2014 Fafo-notat 2016:07 2016-04-12 10231 10231.pdf
Erika Braanen Sterri : Kapasitet i integreringsapparatet Fafo-notat 2016:06 2016-05-06 10230 10230.pdf
Henriette Lunde og Jon Rogstad : Kunnskapsstatus om godkjenning av utenlandsk kompetanse og kunnskapsstatus om diskriminering i arbeidslivet Fafo-notat 2016:05 2016-04-20 10229 10229.pdf
Inger Marie Hagen : En verden i endring – hva betyr det for Akademikerne? Fafo-notat 2016:04 2016-03-07 10228 10228.pdf
Kristin Dalen and Hedda Flatø : China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism? Fafo-paper 2016:03 2016-03-29 10227 10227.pdf
Anne Britt Djuve : Flyktninger – krise for den nordiske modellen? Fafo-notat 2016:02 2016-03-09 10226 10226.pdf
Jon Erik Dølvik : Welfare as a productive factor Fafo-paper 2016:01 2016-02-08 10225 10225.pdf
Guri Tyldum : Fattige tilreisende fra Romania i Oslo Fafo-notat 2015:13 2016-11-02 10224 10224.pdf
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder : Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1 Fafo-notat 2015:12 2015-12-03 10223 10223.pdf
Mona Bråten og Jørgen Svalund : Statlig renhold på anbud Fafo-notat 2015:11 2015-11-03 10222 10222.pdf
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård : Varsling i Sandnes kommune Fafo-notat 2015:10 2015-11-03 10221 10221.pdf
Anne Inga Hilsen og Lise Lien : NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet Fafo-notat 2015:09 2016-01-08 10220 10220.pdf
Geir Veland : Pensjonsordninger for ledende ansatte i selskaper med statlig eierskap Fafo-notat 2015:08 2015-09-24 10219 10219.pdf
Kristine Nergaard : En organisasjon for framtida Fafo-notat 2015:07 2015-09-24 10218 10218.pdf
Hanne Bogen og Hedda Flatø : Offentlig og privat tjenesteproduksjon Fafo-notat 2015:06 2015-06-23 10217 10217.pdf
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård : Å velge et yrke Fafo-notat 2015:05 2016-03-11 10216 10216.pdf
Lise Lien : Care responsibility and work participation Fafo-paper 2015:04 2015-06-01 10215 10215.pdf
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt : Arbeidskraftbehov ved søndagsåpne butikker Fafo-notat 2015:03 2015-02-26 10214 10214.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : En ekstra dytt, eller mer? Fafo-notat 2015:02 2015-05-05 10213 10213.pdf
Hilde Haualand : Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 2015-04-24 10212 10212.pdf
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen : Sykefravær i det statlige tariffområdet Fafo-notat 2014:24 2015-01-12 10211 Nettutgave
Geir Veland og Rolf K. Andersen : Tjenestepensjon og sosiale medier Fafo-notat 2014:23 2015-01-13 10210 Nettutgave
Line Eldring and Kristin Alsos : European Minimum Wage: A Nordic Outlook – an update Fafo-paper 2014:21 2015-01-13 10208 Nettutgave
Line Eldring og Kristin Alsos : Lovfestet minstelønn: Norden og Europa – en oppdatering Fafo-notat 2014:20 2015-01-13 10207 Nettutgave
Gudmund Hernes : Klimapolitikk i den nordiske modellen Fafo-notat 2014:19 2015-01-13 10206 Nettutgave
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian outside-camp refugees, Jordan 2012 Fafo-paper 2014:18 2015-01-13 10205 Web edition
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 2 Fafo-paper 2014:17 2015-01-13 10204 Web edition
Huafeng Zhang, Åge A. Tiltnes and Hani Eldada : Living conditions of Palestinian camp refugees, Jordan 2011, Tabulation report, Part 1 Fafo-paper 2014:16 2015-01-13 10203 Web edition
Kristin Jesnes : Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene Fafo-notat 2014:15 2015-01-13 10202 Nettutgave
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrader, tariffavtaledekning og arbeidskonflikter 2013 Fafo-notat 2014:14 2015-01-09 10201 Nettutgave
Bård Jordfald : Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping Fafo-notat 2014:13 2015-01-12 10200 10200.pdf
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen : Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass Fafo-notat 2014:12 2015-11-03 10199 Nettutgave
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2013 Fafo-notat 2014:11 2014-10-06 10198 Nettutgave
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder : Barne- og ungdomsarbeiderens stilling i arbeidslivet Fafo-notat 2014:10 2014-10-06 10197 Nettutgave
Line Eldring og Rolf K. Andersen : Kortere kjeder – mindre sosial dumping? Fafo-notat 2014:09 2015-01-12 10196 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Kostnader i innskuddspensjonene i Norge Fafo-notat 2014:08 2014-10-06 10195 Nettutgave
Steffen Lehndorff : A sleeping giant? Fafo-paper 2014:07 2014-10-06 10194 Web edition
Geir Veland : Omlegging av uførepensjonsordninger i offentlig og privat sektor Fafo-notat 2014:06 2014-10-06 10193 Nettutgave
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen : Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå? Fafo-notat 2014:05 2014-10-06 10192 Nettutgave
Anne Mette Ødegård og Rolf Andersen : Om arbeidstid, konkurranseutsetting, innleie av arbeidskraft, tiltak mot sosial dumping, AFP og kontroll og overvåkning på arbeidsplassene Fafo-notat 2014:04 2014-10-06 10191 Nettutgave
Inger Marie Hagen : Bedriftsforsamlingen – pleie eller plikt? Fafo-notat 2014:03 2014-10-06 10190 Nettutgave
Bård Jordfald og Mona Bråten : Bærekraftige muligheter og løsninger for avistrykkeriene Fafo-notat 2014:02 2014-10-06 10189 Nettutgave
Vidar Bakkeli og Olav Elgvin : Kunnskapsoversikt om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner Fafo-notat 2014:01 2014-10-06 10188 Nettutgave
Geir Veland : Tjenestepensjonsmarkedet 2001–2012 Fafo-notat 2013:21 2014-10-14 10187 Nettutgave
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk : Boligpolitiske velferdsgevinster Fafo-notat 2013:20 2014-10-14 10186 Nettutgave
Geir Veland og Jon M. Hippe : Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 2014-10-14 10185 Nettutgave
Roy A. Nielsen : Levekårsutfordringer i Sandefjord Fafo-notat 2013:18 2014-10-14 10184 Nettutgave
Mona Bråten : Kontroll og overvåking – utfordringer for personvern og arbeidsmiljø Fafo-notat 2013:17 2014-10-14 10183 Nettutgave
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud : Arbeidsforhold i vegsektoren Fafo-notat 2013:16 2014-10-14 10182 Nettutgave
Kristine Nergaard : Deltidsarbeid i varehandel – hva sier de ansatte? Fafo-notat 2013:15 2014-10-14 10181 Nettutgave
Inger Marie Hagen : Prioriteringer og samarbeid Fafo-notat 2013:14 2014-10-07 10180 Nettutgave
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes : Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis Fafo-paper 2013:13 2014-10-13 10179 Web edition
Mark B. Taylor : Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte Fafo-notat 2013:12 2015-01-08 10178 10178.pdf
Geir Veland : Early retirement pension systems in Norway Fafo-paper 2013:11 2013-06-08 10177 10177.pdf
Inger Marie Hagen : Likestilling: politikk og utfordringer Fafo-notat 2013:10 2014-10-13 10176 Nettutgave
Lise Lien og Svein Erik Moen : Konsulentbruk i NAV Fafo-notat 2013:09 2015-01-14 10175 Nettutgave
Dag Olberg : Bruk av permitteringer 2012 – omfang og reguleringer Fafo-notat 2013:08 -0001-11-30 10174 Nettutgave
Johan Christensen : Nordisk skattepolitikk mot 2030 Fafo-notat 2013:07 -0001-11-30 10173 Nettutgave
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen : Gravide i handelsnæringen – et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 -0001-11-30 10172 Nettutgave
Tove Midtsundstad : Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen Fafo-notat 2013:05 2014-10-13 10171 Nettutgave
Olav Elgvin : «Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:04 2014-10-13 10170 Nettutgave
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder : «Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:03 2014-10-13 10169 Nettutgave
Lise Lien : «Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus Fafo-notat 2013:02 2014-10-13 10168 Nettutgave
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen : Virksomhetenes seniortiltak Fafo-notat 2013:01 -0001-11-30 10167 10167.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2012:20 -0001-11-30 10166 media/com_netsukii/10166.pdf
Hanne Bogen og Nina Drange : Gratis kjernetid Fafo-notat 2012:19 -0001-11-30 10165 media/com_netsukii/10165.pdf
Håkon Høst (red.) : Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger Fafo-notat 2012:18 -0001-11-30 10164 Nettutgave (lastes ned hos NIFU)
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder : Utredning om forskning på voksnes læring Fafo-notat 2012:17 -0001-11-30 10163 media/com_netsukii/10163.pdf
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos : Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet Fafo-notat 2012:16 -0001-11-30 10162 media/com_netsukii/10162.pdf
Dag Olberg : Hvor travelt er det på jobben? Fafo-notat 2012:14 -0001-11-30 10160 media/com_netsukii/10160.pdf
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad : Medbestemmelse og samarbeid lokalt Fafo-notat 2012:13 -0001-11-30 10159 media/com_netsukii/10159.pdf
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård : Bruk av innleid arbeidskraft Fafo-notat 2012:12 -0001-11-30 10158 media/com_netsukii/10158.pdf
Anne Hege Strand : Boligsosiale midler Fafo-notat 2012:11 -0001-11-30 10157 media/com_netsukii/10157.pdf
Kristin Alsos og Dag Olberg : Åpningstider og arbeidstid i varehandelen Fafo-notat 2012:10 -0001-11-30 10156 media/com_netsukii/10156.pdf
National report Austria
National report the Netherlands
Cecilie Øien : A sense of control Fafo-paper 2012:09 -0001-11-30 10155 media/com_netsukii/10155.pdf
Heidi Nicolaisen : Exit normalarbeidsdagen? Fafo-notat 2012:08 -0001-11-30 10154 Nettutgave
Geir Veland og Åsmund Hermansen : Pensjonsordninger for yrkesgrupper i Europa – en kartlegging Fafo-notat 2012:07 -0001-11-30 10153 Nettutgave
Anne Hege Strand : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011 Fafo-notat 2012:06 -0001-11-30 10152 Nettutgave
Ketil Bråthen og Berit Bakken : Evaluering av prosjektet "Legenes sykmeldingspraksis i Hedmark" Fafo-notat 2012:05 -0001-11-30 10151 media/com_netsukii/10151.pdf
Bård Jordfald : Privat tjenesteyting Fafo-notat 2012:04 -0001-11-30 10150 media/com_netsukii/10150.pdf
Henriette Lunde : The violent lifeworlds of young Haitians Fafo-paper 2012:03 -0001-11-30 10149 Nettutgave
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas : What to do with Somalia? Fafo-paper 2012:02 -0001-11-30 10148 Nettutgave
Torgeir Aarvaag Stokke : Etableringen av kriterier for lokale forhandlinger i privat sektor Fafo-notat 2012:01 -0001-11-30 10147 Nettutgave
Anne Britt Djuve : Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Fafo-notat 2011:25 -0001-11-30 10146 media/com_netsukii/10146.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2011:24 -0001-11-30 10145 media/com_netsukii/10145.pdf
Åsmund Arup Seip : Kompetanseutvikling i offentlig sektor Fafo-notat 2011:23 -0001-11-30 10144 media/com_netsukii/10144.pdf
Hanne Bogen : Privat drift av omsorgstjenester Fafo-notat 2011:22 -0001-11-30 10143 media/com_netsukii/10143.pdf
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen : Østeuropeisk arbeidskraft i hotell, verft, fiskeindustri og kjøttindustri Fafo-notat 2011:21 -0001-11-30 10142 media/com_netsukii/10142.pdf
Roy A. Nielsen : Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig Fafo-notat 2011:20 -0001-11-30 10141 media/com_netsukii/10141.pdf
Bjørn R. Lescher-Nuland : Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010 Fafo-notat 2011:19 -0001-11-30 10140 Nettutgave
Miriam Latif Sandbæk og Kristian Rose Tronstad : Hovedtrekk ved integreringspolitikken i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Frankrike og Canada Fafo-notat 2011:18 -0001-11-30 10139 media/com_netsukii/10139.pdf
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes : Stakeholders surveys in fragile countries Fafo-paper 2011:17 -0001-11-30 10138 media/com_netsukii/10138.pdf
Dag Olberg : Arbeidstidsdilemmaer Fafo-notat 2011:16 -0001-11-30 10137 media/com_netsukii/10137.pdf
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes : Polling for peace and security Fafo-paper 2011:15 -0001-11-30 10136 media/com_netsukii/10136.pdf
Åsmund Hermansen : Organisering og eierformer innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:14 -0001-11-30 10135 media/com_netsukii/10135.pdf
Åsmund Hermansen : Personell og yrkesfordeling innen pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:13 -0001-11-30 10134 media/com_netsukii/10134.pdf
Åsmund Hermansen : Pleie- og omsorgssektoren i de nordiske land Fafo-notat 2011:12 -0001-11-30 10133 media/com_netsukii/10133.pdf
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland : Sosiale og helsemessige konsekvenser av arbeidstidsordninger i helse-, pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2011:11 -0001-11-30 10132 media/com_netsukii/10132.pdf
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders Fafo-paper 2011:09 -0001-11-30 10130 media/com_netsukii/10130.pdf
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu : Palestinian Opinions about Public Services Fafo-paper 2011:08 -0001-11-30 10129 media/com_netsukii/10129.pdf
Leif E. Moland og Ketil Bråthen : Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune Fafo-notat 2011:07 -0001-11-30 10128 media/com_netsukii/10128.pdf
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad : Et etnisk perspektiv på likestilling Fafo-notat 2011:06 -0001-11-30 10127 media/com_netsukii/10127.pdf
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen : Pensjoner på børs – valg og risiko Fafo-notat 2011:05 -0001-11-30 10126 media/com_netsukii/10126.pdf
Roy Nielsen : Kreftpasienters behov, bruk og vurdering av rehabiliteringstilbudet Fafo-notat 2011:04 -0001-11-30 10125 media/com_netsukii/10125.pdf
Miriam Latif Sandbæk : Voksne innvandrere i norskopplæringen Fafo-notat 2011:03 -0001-11-30 10124 media/com_netsukii/10124.pdf
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli : Lærere i Oslo voksenopplæring Fafo-notat 2011:02 -0001-11-30 10123 media/com_netsukii/10123.pdf
Øyvind Berge og Christer Hyggen : Privatskoler i Norden Fafo-notat 2011:01 -0001-11-30 10122 media/com_netsukii/10122.pdf
Kristine Nergaard : Fagorganisering i Norden Fafo-notat 2010:25 -0001-11-30 10121 media/com_netsukii/10121.pdf
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård : Evaluering av tiltak mot sosial dumping. Underveisrapportering Fafo-notat 2010:24 2015-01-23 10120 media/com_netsukii/10120.pdf
Marianne Dæhlen og Anna Hagen : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 2 Fafo-notat 2010:23 -0001-11-30 10119 media/com_netsukii/10119.pdf
Geir Veland : Tjenestepensjoner i endring Fafo-notat 2010:22 -0001-11-30 10118 media/com_netsukii/10118.pdf
Anna Hagen og Torgeir Nyen : Kjedeskoler – internopplæring i varehandelen Fafo-notat 2010:20 -0001-11-30 10116 media/com_netsukii/10116.pdf
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland : Kraft og kabler Fafo-notat 2010:19 -0001-11-30 10115 media/com_netsukii/10115.pdf
Dag Olberg : Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden Fafo-notat 2010:18 -0001-11-30 10114 media/com_netsukii/10114.pdf
Kristine Nergaard : Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte Fafo-notat 2010:17 -0001-11-30 10113 media/com_netsukii/10113.pdf
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure : Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy Fafo-paper 2010:16 -0001-11-30 10112 media/com_netsukii/10112.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank and the Gaza Strip February and May 2010 Fafo-paper 2010:15 -0001-11-30 10111 images/pub/2010/10111.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the West Bank February 2010 Fafo-paper 2010:14 -0001-11-30 10110 images/pub/2010/10110.pdf
Jing Liu and Åge A. Tiltnes : Surveying Palestinian Opinion. Results from an opinion poll in the Gaza Strip May 2010 Fafo-paper 2010:13 -0001-11-30 10109 images/pub/2010/10109.pdf
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009 Fafo-notat 2010:12 -0001-11-30 10108 media/com_netsukii/10108.pdf
Øyvind M. Berge og Christer Hyggen : Framveksten av private helseforsikringer i Norden Fafo-notat 2010:11 -0001-11-30 10107 media/com_netsukii/10107.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli : Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk Fafo-notat 2010:10 -0001-11-30 10106 media/com_netsukii/10106.pdf
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen : Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS Fafo-notat 2010:09 -0001-11-30 10105 media/com_netsukii/10105.pdf
Kristin Alsos : Bemanningsdirektivet Fafo-notat 2010:08 -0001-11-30 10104 media/com_netsukii/10104.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2008 Fafo-notat 2010:07 -0001-11-30 10103 media/com_netsukii/10103.pdf
Hanne Cecilie Kavli : Hva er det med Oslo? Fafo-notat 2010:06 -0001-11-30 10102 media/com_netsukii/10102.pdf
Anne Mette Ødegård og Øyvind M. Berge : Useriøsitet i bemanningsbransjen Fafo-notat 2010:05 -0001-11-30 10101 media/com_netsukii/10101.pdf
Christer Hyggen : Pensjoner på børs – hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 -0001-11-30 10100 media/com_netsukii/10100.pdf
Kristin Alsos : Bemanningsforetak Fafo-notat 2010:03 -0001-11-30 10099 media/com_netsukii/10099.pdf
Odd Bjørn Ure og Inger Marie Hagen : På vei mot et arbeidslivsfond innenfor den nye avtalen om EØS-midlene Fafo-notat 2010:02 -0001-11-30 10098 media/com_netsukii/10098.pdf
Laura E. Mitchell : Youth engagement in Syria: Fafo-paper 2010:01 -0001-11-30 10097 media/com_netsukii/10097.pdf
Marianne Dæhlen og Torgeir Nyen : Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2009 Fafo-notat 2009:22 -0001-11-30 10096 media/com_netsukii/10096.pdf
Bjørn Richard Nuland : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2008 Fafo-notat 2009:21 -0001-11-30 10095 Nettutgave
Kristine Nergaard : Hvem har ikke AFP? Fafo-notat 2009:20 -0001-11-30 10094 media/com_netsukii/10094.pdf
Kristin Alsos : Skadet på fritiden – hva så? Fafo-notat 2009:19 -0001-11-30 10093 media/com_netsukii/10093.pdf
Åge A. Tiltnes : Living conditions in the Gaza Strip Fafo-paper 2009:18 -0001-11-30 10092 media/com_netsukii/10092.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009 Fafo-notat 2009:17 -0001-11-30 10091 media/com_netsukii/10091.pdf
Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad : Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge Fafo-notat 2009:16 -0001-11-30 10090 media/com_netsukii/10090.pdf
Elizabeth Mills, Marina Manuela de Paoli and Arne Backer Grønningsæter : Love in the Time of AIDS: The Relational Gender Dynamics of Prevention, Testing and Treatment Fafo-paper / CSSR Working Paper No. 252 2009:15 -0001-11-30 10089 media/com_netsukii/WP252_0.pdf
Marion Marmorat : Non-Judicial Remedies in Norway for Corporate Social Responsibility Abroad Fafo-paper 2009:14 -0001-11-30 10088 media/com_netsukii/10088.pdf
Johan Christensen : The updating of social democratic tax policy Fafo-paper 2009:13 -0001-11-30 10087 media/com_netsukii/10087.pdf
Øyvind Berge : De nordiske modellene etter 2000 – tiltak for å dempe finanskrisa i Norden Fafo-notat 2009:12 -0001-11-30 10086 images/pub/2009/10086.pdf
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – en sammenliknende oppsummering Fafo-notat 2009:11 -0001-11-30 10085 images/pub/2009/10085.pdf
Jon Kvist : De nordiske modellene etter 2000 – udviklingen i Danmark Fafo-notat 2009:10 -0001-11-30 10084 images/pub/2009/10084.pdf
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad : De nordiske modellene etter 2000 – utviklinga i Norge Fafo-notat 2009:09 -0001-11-30 10083 images/pub/2009/10083.pdf
Espen Løken : De nordiske modellene etter 2000 – bakgrunn og fellestrekk Fafo-notat 2009:08 -0001-11-30 10082 images/pub/2009/10082.pdf
Bent Sofus Tranøy : Makt, interesser og legitimitet på veien fram mot nye regnskapsstandarder Fafo-notat 2009:07 -0001-11-30 10081 media/com_netsukii/10081.pdf
Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007 Fafo-notat 2009:06 -0001-11-30 10080 Nettutgave
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli : De ti største humanitære utfordringene i Norge Fafo-notat 2009:05 -0001-11-30 10079 media/com_netsukii/10079.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2008 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2009:04 -0001-11-30 10078 Nettugave
Leif E. Moland : Deltid og sykefravær i Skedsmo kommune Fafo-notat 2009:03 -0001-11-30 10077 media/com_netsukii/10077.pdf
Inger Lise Skog Hansen (ed.) : ICT and employment Fafo-paper 2009:02 -0001-11-30 10076 media/com_netsukii/10076.pdf
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju : Tjenestedirektivet og arbeidsretten Fafo-notat 2009:01 -0001-11-30 10075 media/com_netsukii/10075.pdf
Leif E. Moland : Reduksjon av uønsket deltid i Lørenskog kommune Fafo-notat 2008:30 -0001-11-30 10074 Nettutgave
Svein Erik Moen og Leif E. Moland : Bruk av konsulenter og midlertidige ansettelser i statlige virksomheter Fafo-notat 2008:29 -0001-11-30 10073 Nettutgave
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling. Delrapport 2 Fafo-notat 2008:28 -0001-11-30 10072 Nettutgave
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg : Prosjekt til fordypning – mellom skole og arbeidsliv. Delrapport 1 Fafo-notat 2008:27 -0001-11-30 10071 media/com_netsukii/10071.pdf
Henriette Lunde : Youth and Education in Haiti Fafo-paper 2008:26 -0001-11-30 10070 media/com_netsukii/10070.pdf
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund : Utleie av arbeidskraft 2008 Fafo-notat 2008:25 -0001-11-30 10069 media/com_netsukii/10069.pdf
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland : Diskriminering av lesbiske, homofile og bifile og av hivpositive Fafo-notat 2008:24 -0001-11-30 10068 Nettutgave
Hanne Bogen : Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg Fafo-notat 2008:23 -0001-11-30 10067  
Åsmund Arup Seip : IKT i staten Fafo-notat 2008:22 -0001-11-30 10066  
Inger Lise Skog Hansen : IKT og funksjonshemmede Fafo-notat 2008:21 -0001-11-30 10065  
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen : Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006 Fafo-notat 2008:20 -0001-11-30 10064 Nettutgave
Bård Jordfald : Hva forklarer lønnsforskjellene? Utdanningsgruppene i statlig og i privat sektor Fafo-notat 2008:19 -0001-11-30 10063 media/com_netsukii/10063.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Aktivitetsrapportering 2007 – kompetanse for utvikling Fafo-notat 2008:18 -0001-11-30 10062 media/com_netsukii/10062.pdf
Dag Olberg : Ett år med sekstimersdag ved Tine Sentrallager Heimdal Fafo-notat 2008:17 -0001-11-30 10061 Nettutgave
Geir Veland : Det kommer an på Fafo-notat 2008:16 -0001-11-30 10060 Nettutgave
Anne Mette Ødegård : Europeiske reguleringer og partssamarbeid Fafo-notat 2008:15 -0001-11-30 10059 Nettutgave
Anna Hagen og Aris Kaloudis : Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen Fafo-notat 2008:14 -0001-11-30 10058 Nettutgave
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3 Fafo-notat 2008:13 -0001-11-30 10057 Nettutgave
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe : Alternativ modell for AFP Fafo-notat 2008:12 -0001-11-30 10056 Nettutgave
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø : Effekter av samarbeid mellom høyere utdanning og arbeidsliv – en forstudie Fafo-notat 2008:11 -0001-11-30 10055 Nettutgave
Torgeir Nyen : Kompetanseutvikling blant NITOs medlemmer Fafo-notat 2008:10 -0001-11-30 10054 Nettutgave
Mona Bråten og Eivind Falkum : Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2008:09 -0001-11-30 10053 Nettutgave
Kristin Alsos : Selskapsrett i et corporate governance-perspektiv Fafo-notat 2008:08 -0001-11-30 10052 Nettutgave
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge : Østeuropeisk arbeidskraft i norsk sjømat- og verftsindustri Fafo-notat 2008:07 -0001-11-30 10051 Nettutgave
Anne Mette Ødegård : Norsk arbeidsliv og EØS-avtalen Fafo-notat 2008:06 -0001-11-30 10050 Nettutgave
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivet og regjeringens handlingsplan mot sosial dumping Fafo-notat 2008:05 -0001-11-30 10049 Nettutgave
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen : Fagbevegelsen og CSR Fafo-notat 2008:04 -0001-11-30 10048 Nettutgave
Sigmund Aslesen : Den maritime klynga i bevegelse Fafo-notat 2008:03 -0001-11-30 10047 Nettutgave
Åge A. Tiltnes : Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp Fafo-paper 2008:02 -0001-11-30 10046 Web edition
Pawel Kaczmarczyk og Marek Okólski : Economic impacts of migration on Poland and the Baltic states Fafo-paper 2008:01 -0001-11-30 10045 Web edition
Dag Olberg : Flexicurity – nordiske arbeidslivsmodeller i nye kontekster? Fafo-notat 2007:24 -0001-11-30 10044 media/com_netsukii/10044.pdf
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström : Evaluering av Kunnskapsløftet – fra ord til handling Fafo-notat 2007:23 -0001-11-30 10043 media/com_netsukii/10043.pdf
Tone Alm Andreassen, Hilde Haualand og Steinar Widding : Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer. Sysselsettingsmuligheter og funksjonshemmende barrierer i byggebransjen, IKT-bransjen og helsesektoren Fafo-notat 2007:22 -0001-11-30 10042 Publikasjonen er utgitt hos AFI
Odd Bjørn Ure : Learning is too important to be left to… Fafo-paper 2007:21 -0001-11-30 10041 Web edition
Hanne Bogen : "Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00." Fafo-notat 2007:20 -0001-11-30 10040 media/com_netsukii/10040.pdf
Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund : Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord-Norge Fafo-notat 2007:19 -0001-11-30 10039 media/com_netsukii/10039.pdf
Sissel Trygstad og Marit Skivenes : Kommunale lederes handtering av alvorlige kritikkverdige forhold Fafo-notat 2007:18 -0001-11-30 10038 media/com_netsukii/10038.pdf
Heidi Gautun : Hjemmebarna Fafo-notat 2007:17 -0001-11-30 10037 media/com_netsukii/10037.pdf
Åge A. Tiltnes : A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon Fafo-paper 2007:16 -0001-11-30 10036 media/com_netsukii/10036.pdf
Dagfinn Hertzberg : Samarbeid mellom næringsliv og skoler på Sunnmøre Fafo-notat 2007:15 -0001-11-30 10035 media/com_netsukii/10035.pdf
Bård Jordfald og Torgeir Nyen : Analyse av aktivitetsrapportering 2006 - kompetanse for utvikling Fafo-notat 2007:14 -0001-11-30 10034 media/com_netsukii/10034.pdf
Kristin Alsos : HMS-regler i Norge og Polen – en sammenligning Fafo-notat 2007:13 -0001-11-30 10033 media/com_netsukii/10033.pdf
Bård Jordfald : Hvor er det blitt av alle sammen? Fafo-notat 2007:12 -0001-11-30 10032 media/com_netsukii/10032.pdf
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 2 Fafo-notat 2007:11 -0001-11-30 10031 media/com_netsukii/10031.pdf
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip : Organisering av arbeidsmarkedet i norsk luftfart Fafo-notat 2007:10 -0001-11-30 10030 media/com_netsukii/10030.pdf
Per Kleppe : Hva betyr Corporate Social Responsibility i praksis? Fafo-notat 2007:09 -0001-11-30 10029 media/com_netsukii/10029.pdf
Geir Falkenberg : Verdier og sosiale normer i store norske virksomheter. Viktige kulturbærere eller fordekt PR? Fafo-notat 2007:08 -0001-11-30 10028 media/com_netsukii/10028.pdf
Jon Erik Dølvik : The Nordic regimes of labour market governance: From crisis to success-story? Fafo-paper 2007:07 -0001-11-30 10027 media/com_netsukii/10027.pdf
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 2005 Fafo-notat 2007:06 -0001-11-30 10026 media/com_netsukii/10026.pdf
Line Eldring og Paulina Trevena : Polsk byggenæring i bevegelse Fafo-notat 2007:05 -0001-11-30 10025 media/com_netsukii/10025.pdf
Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund : Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Fafo-notat 2007:04 -0001-11-30 10024 media/com_netsukii/10024.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Møte med en likemann Fafo-notat 2007:03 -0001-11-30 10023 media/com_netsukii/10023.pdf
Anne Mette Ødegård : Tjenestedirektivets betydning for reguleringer i arbeidslivet Fafo-notat 2007:02 -0001-11-30 10022 media/com_netsukii/10022.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Roller, kommunikasjon og ytringsklima Fafo-notat 2006:30 -0001-11-30 10021 media/com_netsukii/10021.pdf
Leif E. Moland : Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune Fafo-notat 2007:01 -0001-11-30 10020 media/com_netsukii/10020.pdf
Jon Horgen Friberg : Integrering av arbeidsinnvandrere Fafo-notat 2006:29 -0001-11-30 10019 media/com_netsukii/10019.pdf
Micheline van Riemsdijk : Rekruttering av polske sykepleiere til Norge Fafo-notat 2006:27 -0001-11-30 10017 media/com_netsukii/10017.pdf
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland : Hvor kollektivt? Fafo-notat 2006:26 -0001-11-30 10016 media/com_netsukii/10016.pdf
Gudmund Hernes : Den norske mikromodellen Fafo-notat 2006:25 -0001-11-30 10015 media/com_netsukii/10015.pdf
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe : Rikdom på nye veier II Fafo-notat 2006:24 -0001-11-30 10014 media/com_netsukii/10014.pdf
Dag Olberg : Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer Fafo-notat 2006:23 -0001-11-30 10013 media/com_netsukii/10013.pdf
Inger Lise Skog Hansen : «The pathway to a permanent home» Fafo-paper 2006:22 -0001-11-30 10012 Web edition
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland : Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg Fafo-notat 2006:21 -0001-11-30 10011 media/com_netsukii/10011.pdf
Geir Veland : Skattefavorisert pensjonssparing Fafo-notat 2006:20 -0001-11-30 10010 media/com_netsukii/10010.pdf
Kristine Nergaard : Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2006:19 -0001-11-30 10009 media/com_netsukii/10009.pdf
Geir Veland og Jon M. Hippe : Individuell og kollektiv fleksibilitet i tjenestepensjonsordninger Fafo-notat 2006:18 -0001-11-30 10008 media/com_netsukii/10008.pdf
Sol Skinnarland og Leif Moland : Lokale arbeids- og velferdskontor Fafo-notat 2006:17 -0001-11-30 10007 media/com_netsukii/10007.pdf
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar : Social Indicators between Research and Policy-making in Estonia Fafo-paper 2006:15 -0001-11-30 10005 media/com_netsukii/10005.pdf
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård : EU-utvidelsen: Endringer i norske bedrifters arbeidskraftsstrategier? Fafo-notat 2006:14 -0001-11-30 10004  
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland : Virker verktøyet? Fafo-notat 2006:13 -0001-11-30 10003 media/com_netsukii/10003.pdf
Anna Hagen og Odd Bjørn Ure : Evaluering av KIM – Program for kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12 -0001-11-30 10002 media/com_netsukii/10002.pdf
Leif E. Moland : Erfaringer med «Fleksibel arbeidstid» ved Abildsø bo- og rehabiliteringssenter Fafo-notat 2006:11 -0001-11-30 10001 media/com_netsukii/10001.pdf
Jon Pedersen and Marie Arneberg : Social and Economic Conditions in East Timor Other Fafo-publications -0001-11-30 929 Web edition
Leif E. Moland : Arbeidsmiljø og HMS-arbeid i kommunesektoren Andre Fafo-utgivelser -0001-11-30 927 images/pub/1999/927.pdf
Kristine Nergaard : Tariffavtaledekning målt ved surveyundersøkelse: Levekårsundersøkelsen 1996 Fafo-notat 1998:04 -0001-11-30 899 images/pub/1998/899.pdf
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke : Norges største tariffavtaler: Omfang, lønnsdannelse og arbeidstidsordninger Fafo-notat 1998:03 -0001-11-30 898 images/pub/1998/898.pdf
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke : Collective bargaining and labour market flexibility in Norway Fafo-paper 1997:23 -0001-11-30 897 897.pdf
Bjørne Grimsrud : Arbeidsstandarder i internasjonal handel Fafo-notat 1998:02 -0001-11-30 896  
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.) : Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver Fafo-notat 1998:01 -0001-11-30 895  
Jon Pedersen : West Bank and Gaza Living conditions: Are refugees different? Fafo-paper 1997:22 -0001-11-30 894  
Line Eldring : Barrierer mot fagorganisering i maskinentreprenørbedrifter Fafo-notat 1997:21 -0001-11-30 893  
Bernard Enjolras og Axel West Pedersen : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant seniorene i staten Fafo-notat 1997:20 -0001-11-30 892 892.pdf
Liv Tørres : Nye tider for sørafrikanske arbeidere Fafo-notat 1997:19 -0001-11-30 891  
Siv Øverås : Kjønnsforskjeller i sykefravær Fafo-notat 1997:18 -0001-11-30 890 890.pdf
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen : Availability of public health data about Palestinian refugees Fafo-paper 1997:17 -0001-11-30 889  
Aadne aasland and Vida Cesnuityte : Living Conditions in the Baltic Countries Compared Fafo-paper 1997:16 -0001-11-30 888  
Bjørne Grimsrud : Hvordan kan fagbevegelsen møte endringene i norsk luftfart? Fafo-notat 1997:15 -0001-11-30 887 887.pdf
Jens B. Grøgaard : Sosial bakgrunn - et mangehodet troll Fafo-notat 1997:14 -0001-11-30 886 886.pdf
Ove Bjørnson : Norsk attføringsforskning Fafo-notat 1997:13 -0001-11-30 885  
Kristine Nergaard og Arne Pape : Dagens system for lønnsfastsettelse Fafo-notat 1997:12 -0001-11-30 884 Nettutgave
Åsmund Arup Seip : Utvikling av lønnssystemer Fafo-notat 1997:11 -0001-11-30 883 883.pdf
Torunn Kvinge : Finansiering av investeringer i små industriforetak Fafo-notat 1997:09 -0001-11-30 882 Nettutgave
Torunn Kvinge : Næringslivets tilpasninger ved økt internasjonalisering Fafo-notat 1997:08 -0001-11-30 881  
Kåre Hagen : Innvandrere og sosialhjelp Fafo-notat 1997:07 -0001-11-30 880 Nettutgave
Nina C. Berg : Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern Fafo-notat 1997:06 -0001-11-30 879  
Espen Dahl : Sysselsetting, sykefravær og sykelighet Fafo-notat 1997:10 -0001-11-30 878 878.pdf
Eifred Markussen : Inn og ut, tvers gjennom, eller helt på sida Fafo-notat 1997:05 -0001-11-30 877  
Kristine Nergaard : Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995 Fafo-notat 1996:15 -0001-11-30 876 876.pdf
Erik Hansen (ed.) : Cooperation in the Baltic Sea Region, the Barents Region and the Black Sea Region Fafo-paper 1997:04 -0001-11-30 875  
Hanne Bogen : Mediebransjens kompetansebehov Fafo-notat 1997:03 -0001-11-30 874 media/com_netsukii/874.pdf
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.) : Evaluering av oppfølgingstjenesten i Reform 94 Fafo-notat 1997:02 2015-05-27 873  
Dag Olberg : Arbeidslederne og arbeidslivsforskningen – en litteraturstudie Fafo-notat 1996:14 -0001-11-30 872  
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger Fafo-notat 1997:01 -0001-11-30 871 871.pdf
Åsmund Arup Seip : Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO Fafo-notat 1996:13 -0001-11-30 870 870.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler Fafo-notat 1996:11 -0001-11-30 869  
Axel West Pedersen : Sykefravær: Hva koster det og hvor mange er de? Fafo-notat 1996:10 -0001-11-30 868  
Torunn Kvinge : Norske foretaks investeringer i utlandet Fafo-notat 1996:09 -0001-11-30 867  
Torgeir Aarvaag Stokke : Estimering av tariffavtaledekningen i Norge – strategier og foreløpige makrotall Fafo-notat 1996:08 -0001-11-30 866  
Else Ragni Yttredal : Bruk av midler i særforbundene Fafo-notat 1996:07 -0001-11-30 865  
Tone Fløtten : Overganger mellom arbeid og pensjon i staten Fafo-notat 1996:06 -0001-11-30 864  
Eli Feiring : Lek og lær! Fafo-notat 1996:05 -0001-11-30 863  
Axel West Pedersen : Sykefraværet og arbeidslinja Fafo-notat 1996:04 -0001-11-30 862  
Espen Dahl : Nytter det å følge opp sykemeldte? Fafo-notat 1996:03 -0001-11-30 861  
Dag Olberg : Arbeidsledere og tekniske funksjonærer – trender i NHOs funksjonærstatistikk Fafo-notat 1996:02 -0001-11-30 860  
Dag Olberg : Defining the Role of the Middle Manager Fafo-paper 1996:01 -0001-11-30 859  
Eifred Markussen : Fra første til andre Fafo-notat 1995:14 -0001-11-30 858  
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgraden på arbeidstakersiden 1956-1994 Fafo-notat 1995:13 -0001-11-30 857 857.pdf
Eli Feiring : Evaluering av trygdeetatens stønadsfaglige utviklingsprosjekter Fafo-notat 1995:12 -0001-11-30 856  
Jon Erik Dølvik : Striden ved SAS-hotellet Fafo-notat 1995:11 -0001-11-30 855  
Dag Olberg : Nye former for bedrifts- og arbeidsorganisering: utfordringer og svar innen internasjonal fagbevegelse Fafo-notat 1995:10 -0001-11-30 854  
Dag Olberg : Organisering av mellomledere Fafo-notat 1995:09 -0001-11-30 853  
Jon Pedersen : The Demography of Palestinians: Fafo-paper 1995:08 -0001-11-30 852  
Tove Midtsundstad : Underveis – men mot hva? Fafo-notat 1995:07 -0001-11-30 851  
Espen Dahl : Forsøk med integrering av yrkeshemmede: En evaluering Fafo-notat 1995:06 -0001-11-30 850  
Anne Britt Djuve : Grenseløst arbeid Fafo-notat 1995:05 -0001-11-30 849  
Torunn Kvinge og Ove Langeland : Livselskapenes rammevilkår for kapitalforvaltning Fafo-notat 1995:04 -0001-11-30 848  
Jardar E. Flaa : Spørreundersøkelse – Små og mellomstore industriforetak Fafo-notat 1995:03 -0001-11-30 847  
Tove Midtsundstad : Miljøarbeid eller saksbehandling? Fafo-notat 1995:02 -0001-11-30 846  
Kåre Hagen : Adresse eller karakterer? Fafo-notat 1995:01 -0001-11-30 845 Nettutgave
Hanne Bogen : På rett vei? Evaluering av oppfølgningstjenesten i sju fylker høsten 1994 Fafo-notat 1994:13 -0001-11-30 844  
Eifred Markussen : Reell rett? Fafo-notat 1994:12 -0001-11-30 843  
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard : Tilleggsordninger i arbeidslivet Fafo-notat 1994:11 -0001-11-30 842  
Tone Fløtten : Attføring i norske bedrifter Fafo-notat 1994:10 -0001-11-30 841  
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen : Fagopplæring i fylker og kommuner Fafo-notat 1994:09 -0001-11-30 840  
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen : Arbeidslivspolitikk og fagorganisering i EØS og EU Fafo-notat 1994:08 -0001-11-30 839  
Eivind Falkum : Evaluering av Beredskapsprogrammet Fafo-notat 1994:07 -0001-11-30 838  
Bjørn Olsen : Evaluering av forsøk med daghøyskole i Sarpsborg Fafo-notat 1994:06 -0001-11-30 837  
Jørgen Lund : Voksenopplæringen som alle ville ha Fafo-notat 1994:05 -0001-11-30 836  
Line Eldring : Næringslivets fadderordning: Evaluering av iverksettelsen Fafo-notat 1994:04 -0001-11-30 835  
Espen Dahl : Hva vet norske journalister om pressesenteret i regjeringskvartalet? Fafo-notat 1994:03 -0001-11-30 834  
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : AFP-pensjonistenes alternative muligheter: Er det forskjeller mellom sektorene? Fafo-notat 1994:02 -0001-11-30 833  
Espen Dahl og Tove Midtsundstad : Kommer avtalefestet pensjon i stedet for uførepensjon og ledighetstrygd? Fafo-notat 1994:01 -0001-11-30 832  
Liv Eli Halsa : Analyse av kassettavgifter og bruk av kassetter Fafo-notat 1993:11 -0001-11-30 831  
Tove Midtsundstad og Eifred Markussen : Barnevernpedagogutdanningen – nye krav og utfordringer Fafo-notat 1993:10 -0001-11-30 830 830.pdf
Anne Britt Djuve : Kjøttsamvirket som markedsregulator Fafo-notat 1993:09 -0001-11-30 829  
Jon Erik Dølvik : Nordic trade unions and the social dimension of European integration Fafo-paper 828 -0001-11-30 828  
Liv Jorunn Stokke : Endringar i offentlege velferdsordningar 1990-93. Positivt eller negativt for yrkeskvinnar? Fafo-notat 827 -0001-11-30 827  
Tori Grytli, Arild H. Steen og Dag Stokland : Offentlige støtteordninger og offshore fabrikasjonsindustri Storbritannia og Nederland Fafo-notat 826 -0001-11-30 826  
Torunn Kvinge : ELKEM – The Broken Hill Proprietary Company Limited Fafo-notat 825 -0001-11-30 825  
Tove Midtsundstad og Torunn Olsen : Merking av næringsmidler i EF og EØS Fafo-notat 824 -0001-11-30 824  
Tove Midtsundstad : EØS-avtalen og fri bevegelse av varer – norske tilsynsmyndigheters markedsovervåkning og kontroll Fafo-notat 823 -0001-11-30 823  
Anne Britt Djuve : Arbeidstidsordninger i nærings- og nytelsesmiddelindiustrien i Europa Fafo-notat 822 -0001-11-30 822  
Thore K. Karlsen : AKAN – mellom idealisme og organisasjon Fafo-notat 821 -0001-11-30 821  
Mary Visher : Bedriftsintern attføring Fafo-notat 820 -0001-11-30 820  
Tove Midtsundstad : Norsk produktkontroll i EØS – noen aktuelle problemområder Fafo-notat 819 -0001-11-30 819  
Jon M. Hippe : Når demningen brister Fafo-notat 818 -0001-11-30 818  
Torgeir Aarvaag Stokke : Holdninger til offentlig sektor. Oppdatering og drøfting Fafo-notat 817 2015-05-26 817 817.pdf
Jon Erik Dølvik : Lov eller avtale Fafo-notat 816 -0001-11-30 816  
Ove Langeland : Ansatte som eiere Fafo-notat 815 -0001-11-30 815  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Tilleggspensjoner – offentlig eller privat ansvar Fafo-notat 814 -0001-11-30 814  
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen : Førtidspensjon i private bedrifter Fafo-notat 813 -0001-11-30 813  
Kåre Hansen : Europeiske selskap Fafo-notat 812 -0001-11-30 812  
Arvid Fennefoss : Rekruttering, verdigrunnlag og organisasjonsstruktur Fafo-notat 811 -0001-11-30 811  
Arvid Fennefoss : Kollektive goder, medlemsfordeler og service Fafo-notat 810 -0001-11-30 810  
Anne Rogstad : Oppsigelsesvern i Norge og EF Fafo-notat 809 -0001-11-30 809  
Åsmund Arup Seip : Personalpolitikk for eldre arbeidstakere Fafo-notat 808 -0001-11-30 808  
Andreas Gaarder : En økonomisk og monetær union i Europa Fafo-notat 807 -0001-11-30 807  
Ivar Lødemel : Citizenship in the social division of welfare Fafo-notat 806 -0001-11-30 806  
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen : The labour movement, social policy and occupational welfare in Norway Fafo-notat 805 -0001-11-30 805  
Leif Moland og Dag Olberg : Man må jo prøve å være litt elastisk Fafo-notat 804 -0001-11-30 804  
Ove Langeland : Lønnstakerinnflytelse og kollektiv kapitaldannelse Fafo-notat 803 -0001-11-30 803  
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik : Den organiserte idretten på terskelen til 90-åras samfunn Fafo-notat 802 -0001-11-30 802  
Hilde Lorentzen : Eldre i velferds-Norge Fafo-notat 801 -0001-11-30 801  
Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg : Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1 Fafo-notat 2006:10 -0001-11-30 799 media/com_netsukii/799.pdf
Bård Jordfald : Aktivitetsrapportering for Utdanningsdirektoratet Fafo-notat 2006:08 -0001-11-30 798 media/com_netsukii/798.pdf
Gro Hasselknippe : Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006 Fafo-paper 2006:09 -0001-11-30 797 media/com_netsukii/797.pdf
Jon Horgen Friberg : Individuell arbeidsinnvandring Fafo-notat 2006:07 -0001-11-30 796 media/com_netsukii/796.pdf
Hanne Bogen : Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten Fafo-notat 2006:06 -0001-11-30 795 media/com_netsukii/795.pdf
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvor lang er ferien? Fafo-notat 2006:05 -0001-11-30 794 media/com_netsukii/794.pdf
Håvard Lismoen : Norske lederlønninger 1998–2004 Fafo-notat 2006:04 -0001-11-30 793 media/com_netsukii/793.pdf
Geir Øvensen : An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey Fafo-paper 2006:01 -0001-11-30 792 media/com_netsukii/792.pdf
Monica Lund : Gode grep i introduksjonsprogram for å gjøre overgangen til ordinært arbeid lettere Fafo-notat 2006:2 -0001-11-30 791 media/com_netsukii/791.pdf
Anna Hagen : Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen – kartlegging av kunnskapsstatus Fafo-notat 2005:31 -0001-11-30 790 media/com_netsukii/790.pdf
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassorganisering og arbeidstakere med funksjonsnedsettelser – mot universelle løsninger? Fafo-notat 2005:30 -0001-11-30 789 media/com_netsukii/789.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Varsling i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2005:29 -0001-11-30 788 media/com_netsukii/788.pdf
Anne Mette Ødegård, red. : Skatter og avgifter for arbeidstakere fra nye EØS-land Fafo-notat 2005:28 -0001-11-30 787 media/com_netsukii/787.pdf
Sanita Kudrjavceva : Social Services as Actors of Social Inclusion Policy Fafo-paper 2005:27 -0001-11-30 786 Web edition
Agita Kaupuza : Family policy in Estonia and Latvia Fafo-paper 2005:26 -0001-11-30 785 Web edition
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2005 Fafo-notat 2005:25 -0001-11-30 784 media/com_netsukii/784.pdf
Leif E. Moland og Sol Skinnarland : To skritt fram, og ett til .. ? Fafo-notat 2005:24 -0001-11-30 783 media/com_netsukii/783.pdf
Anna Hagen : Kompetanseutvikling i rusomsorgen Fafo-notat 2005:23 -0001-11-30 782 media/com_netsukii/782.pdf
: Palestine refugees: Information for policy Fafo-paper 2005:22 2015-03-10 781 Web edition
Leif E. Moland : Uønsket deltid - også et Oslo-fenomén Fafo-notat 2005:21 -0001-11-30 780 media/com_netsukii/780.pdf
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken : Den nye staten. Et underveisnotat Fafo-notat 2005:20 -0001-11-30 779 media/com_netsukii/779.pdf
Jon Anders Drøpping : Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Fafo-notat 2005:19 -0001-11-30 778 media/com_netsukii/778.pdf
Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad : Alternative modeller for fremtidens folketrygd Fafo-notat 2005:18 -0001-11-30 777 media/com_netsukii/777.pdf
Pål Sletten and Louay H. Rashid : Comparison of Iraqi labour force statistics Fafo-paper 2005:17 -0001-11-30 776 Web edition
Jon Horgen Friberg : Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 -0001-11-30 775 media/com_netsukii/775.pdf
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Nye arbeidstidsordninger Fafo-notat 2005:15 -0001-11-30 774 media/com_netsukii/774.pdf
Hanne Bogen og Torunn Kvinge : Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt? Fafo-notat 2005:14 -0001-11-30 773 media/com_netsukii/773.pdf
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Lovfestet minstelønn i Norge? Fafo-notat 2005:13 -0001-11-30 772 media/com_netsukii/772.pdf
Geir Veland og Tove Midtsundstad : En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten Fafo-notat 2005:12 -0001-11-30 771 media/com_netsukii/771.pdf
Hanne Bogen : Vi kan alltids rope på han Per Fafo-notat 2005:11 -0001-11-30 770 media/com_netsukii/770.pdf
Hanne Bogen og Christine Friestad : Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv Fafo-notat 2005:10 -0001-11-30 769 media/com_netsukii/769.pdf
Torunn Kvinge : Direkteinvesteringer i EUs nye medlemsland i Øst-Europa Fafo-notat 2005:09 -0001-11-30 768 media/com_netsukii/768.pdf
Dag Olberg : Callsenter – kundeservice under omorganisering? Fafo-notat 2005:08 -0001-11-30 767 media/com_netsukii/767.pdf
Sigmund Aslesen : EU-utvidelsen. Mulige tilpasningsstrategier i norske skipsverft Fafo-notat 2005:07 -0001-11-30 766 media/com_netsukii/766.pdf
Leif E. Moland : Med legene på laget Fafo-notat 2005:06 -0001-11-30 765 media/com_netsukii/765.pdf
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg : Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2005:05 -0001-11-30 764 media/com_netsukii/764.pdf
Marit Skivenes og Sissel Trygstad : Når arbeidstakere ytrer seg kritisk Fafo-notat 2005:04 -0001-11-30 763 media/com_netsukii/763.pdf
Dag Olberg : Avtalt tid? Lokale arbeidstidsordninger og avtaler Fafo-notat 2005:03 -0001-11-30 762 media/com_netsukii/762.pdf
Eivind Falkum : På vei mot fellesskap? Fafo-notat 2004:35 -0001-11-30 761 media/com_netsukii/761.pdf
Odd Bjørn Ure : Høgskolen i Telemark som regional utviklingsaktør Fafo-notat 2005:02 -0001-11-30 760 media/com_netsukii/760.pdf
Anne Mette Ødegård : Arbeidstakere som går tjenestevei Fafo-notat 2005:01 -0001-11-30 759 media/com_netsukii/759.pdf
Torgeir Nyen : Lærevilkår for eldre arbeidstakere i staten Fafo-notat 2004:34 -0001-11-30 758 media/com_netsukii/758.pdf
Jon Horgen Friberg : Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse? Fafo-notat 2004:33 -0001-11-30 757 media/com_netsukii/757.pdf
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg : Innvandring og det flerkulturelle samfunn Fafo-notat 2004:32 -0001-11-30 756 media/com_netsukii/756.pdf
Pål Sletten and Willy Egset : Poverty in Haiti Fafo-paper 2004:31 -0001-11-30 755 Web edition
Odd Bjørn Ure : Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng? Fafo-notat 2004:30 -0001-11-30 754 media/com_netsukii/754.pdf
: Tiltak for barn og unge i større bysamfunn Fafo-notat 2004:30 -0001-11-30 753 media/com_netsukii/753.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2004 Fafo-notat 2004:27 2015-03-27 751 Nettutgave
Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv – inkluderende arbeidsgivere? Fafo-notat 2004:26 -0001-11-30 750 media/com_netsukii/750.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Evaluering av dagpengeordningen innenfor SATS-prosjektet Arbeid og velferd i Verdal Fafo-notat 2004:25 -0001-11-30 749 media/com_netsukii/749.pdf
Hanne Cecilie Kavli : Hvordan gikk det etterpå? Fafo-notat 2004:24 -0001-11-30 748 media/com_netsukii/748.pdf
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli : Det globale ekteskapsmarkedet Fafo-notat 2004:23 -0001-11-30 747 media/com_netsukii/747.pdf
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve : Lifelong learning - Norwegian experiences 3 Fafo-paper 2004:22 -0001-11-30 746 746.pdf
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure : Lifelong learning - Norwegian experiences 2 Fafo-paper 2004:21 -0001-11-30 745 745.pdf
Sveinung Skule : Lifelong learning - Norwegian experiences 1 Fafo-paper 2004:20 -0001-11-30 744 744.pdf
Tove Midtsundstad : En beskrivelse av sykepleiernes pensjoneringsmønster i 2003 med utgangspunkt i registerdata fra KLP Fafo-notat 2004:17 -0001-11-30 743 media/com_netsukii/743.pdf
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt : Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics: Fafo-paper 2004:18 -0001-11-30 742 Web edition
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke : Hvorfor varierer organisasjonsgraden Fafo-notat 2004:19 -0001-11-30 741 media/com_netsukii/741.pdf
Bård Jordfald : Fra traust etat til Oslo Børs Fafo-notat 2004:15 -0001-11-30 739 739.pdf
Sigmund Aslesen : Fra monopolist til markedsaktør Fafo-notat 2004:14 -0001-11-30 738 738.pdf
Stein Gunnes : LO og bussektoren Fafo-notat 2004:13 -0001-11-30 737 737.pdf
Inger Lise Skog Hansen : Fra forvaltning til helseforetak Fafo-notat 2004:12 -0001-11-30 736 736.pdf
Leif Moland : Når katta vokser og musene blir mange Fafo-notat 2004:11 -0001-11-30 735 735.pdf
Marit Skivenes : Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren Fafo-notat 2004:10 -0001-11-30 734 734.pdf
Håvard Lismoen : En framtid for LO i Forsvaret Fafo-notat 2004:9 -0001-11-30 733 733.pdf
Nina Kristiansen Skalle : En sterk aktør i et skrumpende marked Fafo-notat 2004:08 -0001-11-30 732 732.pdf
Åsmund Arup Seip : Med ekspedisjonssjefen som motpart Fafo-notat 2004:07 -0001-11-30 731 731.pdf
Tove Midtsundstad : Hvor mange har rett til AFP? Fafo-notat 2004:04 -0001-11-30 728 media/com_netsukii/728.pdf
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige : Når næringslivet omstiller seg Fafo-notat 2004:01 -0001-11-30 726 media/com_netsukii/726.pdf
Hanne Bogen og Leif E. Moland : Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede Fafo-notat 2003:27 -0001-11-30 725 media/com_netsukii/725.pdf
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2003 Fafo-notat 2003:26 -0001-11-30 724 media/com_netsukii/724.pdf
Torunn Kvinge : Borte best? Kartlegging av store selskapers lokaliseringsstrategier Fafo-notat 2003:25 -0001-11-30 723 media/com_netsukii/723.pdf
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg : Etter- og videreutdanning i grunnopplæringen i 2003 Fafo-notat 2004:03 -0001-11-30 722 media/com_netsukii/722.pdf
Kari Folkenborg og Inger Lise Skog Hansen : Arbeidsplassen som læringsarena for minoritetsspråklige arbeidstakere Fafo-notat 2003:23 -0001-11-30 721 media/com_netsukii/721.pdf
Siv Øverås : Fra portvakt til døråpner. En midtveisevaluering av Tøyen-prosjektet (ROP-Tøyen) Fafo-notat 2003:22 -0001-11-30 720 media/com_netsukii/720.pdf
Hanne Bogen : Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:20 -0001-11-30 718 media/com_netsukii/718.pdf
Eivind Falkum : Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv Fafo-notat 2003:19 -0001-11-30 717 media/com_netsukii/717.pdf
Eivind Falkum : Inkluderende organisasjonsformer Fafo-notat 2003:18 -0001-11-30 716 media/com_netsukii/716.pdf
Mark Taylor, Anne Huser : Security, Development and Economies of Conflict: Problems and Responses Fafo-paper 2003:17 -0001-11-30 715 Web edition
Line Eldring : Child Labour in the Tea Sector in Malawi Fafo-paper 2003:16 -0001-11-30 714 Web edition
Sigmund Aslesen : Dra til sjøs Fafo-notat 2003:15 -0001-11-30 713 Nettutgave
Vedlegg
: Seniorpolitikk i staten Fafo-notat 2003:14 -0001-11-30 712 media/com_netsukii/712.pdf
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping : Inkluderende arbeidsliv på norsk Fafo-notat 2003:13 2015-03-30 711 media/com_netsukii/711.pdf
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve : Ja, vi får mye kjeft Fafo-notat 2003:12 -0001-11-30 710 media/com_netsukii/710.pdf
Kari Folkenborg og Bård Jordfald : Kommmunale lederes vurdering av sykepleier- og ingeniørutdanningen Fafo-notat 2003:11 -0001-11-30 709 media/com_netsukii/709.pdf
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland : Næringspolitiske utfordringer i ÅLAV-regionen Fafo-notat 2003:10 -0001-11-30 708 media/com_netsukii/708.pdf
Kari Folkenborg : Realkompetanse og tilpasset utdanning Fafo-notat 2003:09 -0001-11-30 707 media/com_netsukii/707.pdf
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen : Riksvei 1 som maritim karrierevei Fafo-notat 2003:08 -0001-11-30 706 media/com_netsukii/706.pdf
Jonathan M. Winer : Globalizing Transparency: Fafo-paper 2003:07 -0001-11-30 705 Web edition
Heidi Nicolaisen : Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker Fafo-notat 2003:06 -0001-11-30 704 media/com_netsukii/704.pdf
Anette Brunovskis, Trygve Ugland : Alcohol Consumption in the Baltic States Fafo-paper 2003:04 -0001-11-30 702 Web edition
Arne Pape : På høy tid Fafo-notat 2003:03 -0001-11-30 701 media/com_netsukii/701.pdf
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule : Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring? Fafo-notat 2003:02 -0001-11-30 700 media/com_netsukii/700.pdf
Dagmar Kutsar and Avo Trumm : Provision of social assistance Fafo-paper 2003:01 -0001-11-30 699 Web edition
Ivar Lødemel (red.) : Workfare in Six European Nations Fafo-paper 2002:24 -0001-11-30 698 Web edition
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen : Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo Fafo-notat 2002:23 -0001-11-30 697 media/com_netsukii/697.pdf
Tina Østberg og Anne Britt Djuve : Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal Fafo-notat 2002:22 -0001-11-30 696 media/com_netsukii/696.pdf
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering og seniorpolitiske utfordringer blant mellomledere og teknikere i privat sektor Fafo-notat 2002:21 -0001-11-30 695 media/com_netsukii/695.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Arbeidsmiljøloven og tariffavtaleregulering Fafo-notat 2002:20 -0001-11-30 694 media/com_netsukii/694.pdf
Stein Gunnes og Arild H. Steen : Konsulenttjenester og eksterne tjenester i kommunesektoren Fafo-notat 2002:19 -0001-11-30 693 media/com_netsukii/693.pdf
Mona Bråten : Standardoverenskomsten og lokal lønnsdannelse Fafo-notat 2002:18 -0001-11-30 692 media/com_netsukii/692.pdf
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen : Utleie av arbeidskraft Fafo-notat 2002:17 -0001-11-30 691 media/com_netsukii/691.pdf
Bård Jordfald : Internasjonale handels- og investeringsstrømmer: Nordiske og norske utviklingstrekk 1970–2000 Fafo-notat 2002:16 -0001-11-30 690 media/com_netsukii/690.pdf
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg : Avtalt tid? Fafo-notat 2002:15 -0001-11-30 689 images/pub/2002/689.pdf
Torgeir Nyen : NHOs kostnader til fagopplæring Fafo-notat 2002:14 -0001-11-30 688 media/com_netsukii/688.pdf
Tove Midtsundstad : Vi har ikke bruk for deg lenger… Fafo-notat 2002:13 -0001-11-30 687 media/com_netsukii/687.pdf
Tove Midtsundstad : Tidlig pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2002:12 -0001-11-30 686 media/com_netsukii/686.pdf
Anne Britt Djuve og Katrine Fangen : Evaluering av Bærum kommunes introduksjonsprogram for flyktninger Fafo-notat 2002:11 -0001-11-30 685 media/com_netsukii/685.pdf
Erik Døving og Sveinung Skule : Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002 Fafo-notat 2002:10 -0001-11-30 684 images/pub/2002/684.pdf
Frode Longva og Arne Pape : Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund Fafo-notat 2002:09 -0001-11-30 683 media/com_netsukii/683.pdf
Anne Britt Djuve : Overføringsflyktninger: Bosettingskommuner og integrering. Forprosjekt Fafo-notat 2002:08 -0001-11-30 682 media/com_netsukii/682.pdf
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn : Omsorgsteknologi i smarthus Fafo-notat 2002:06 -0001-11-30 681 media/com_netsukii/681.pdf
Anette Brunovskis : Opportunities and Choices Fafo-paper 2002:05 -0001-11-30 680 Web edition
Siv Øverås : Mer FRIGO! Evaluering av Friluftssenteret i Gamle Oslo Fafo-notat 2002:07 -0001-11-30 679 media/com_netsukii/679.pdf
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland : Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer Fafo-notat 2002:03 -0001-11-30 678 media/com_netsukii/678.pdf
Zane Loza and Aadne Aasland : From a Local Perspective: Fafo-paper 2002:02 -0001-11-30 677 Web edition
Jon Erik Dølvik : Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting Fafo-notat 2001:19 -0001-11-30 676 images/pub/2001/676.pdf
Jon Erik Dølvik : European Trade Unions: Coping with Globalisation? Fafo-paper 2001:18 -0001-11-30 675 Web edition
Avo Trumm : Structural shifts in providing social assistance: Fafo-paper 2002:01 -0001-11-30 674 Web edition
Sabata Nakanyane : Co-operative Housing in Johannesburg Fafo-paper 2002:04 -0001-11-30 673 Web edition
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter : Den norske fattigdommen: Fafo-notat 2001:16 -0001-11-30 672 media/com_netsukii/672.pdf
Bård Jordfald og Dag Olberg : Avtaleendringer og endringer i arbeidsgiverorganisering – noen illustrasjoner og mekanismer Fafo-notat 2001:15 -0001-11-30 671 images/pub/2001/671.pdf
Dag Olberg : Nye driftsformer i varehandelen Fafo-notat 2001:14 -0001-11-30 670 images/pub/2001/670.pdf
Dag Olberg : Medlemmer uten tariffavtale Fafo-notat 2001:13 -0001-11-30 669 media/com_netsukii/669.pdf
Barbro Svensson : Fra avtale til endring? Fafo-notat 2001:12 -0001-11-30 668 images/pub/2001/668.pdf
Bård Jordfald : Organisasjoner og tariffavtaler i IKT-sektoren Fafo-notat 2001:11 -0001-11-30 667 images/pub/2001/667.pdf
Sigmund Aslesen : Skipsbyggingsindustrien på Møre – felles utfordringer Fafo-notat 2001:10 -0001-11-30 666 images/pub/2001/666.pdf
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza : We all agree, but no one is grateful Fafo-notat 2001:09 -0001-11-30 665 Web edition
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen : Overføringsflyktninger – uttak og integrering Fafo-notat 2001:08 -0001-11-30 664 media/com_netsukii/664.pdf
Marit Egge og Christine Friestad : "I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig" Fafo-notat 2001:07 -0001-11-30 663 images/pub/2001/663.pdf
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule : Ressursbruk til etter- og videreutdanning i norsk arbeidsliv Fafo-notat 2001:06 -0001-11-30 662 images/pub/2001/662.pdf
Dag Olberg : To datasett om motivasjon for etter- og videreutdanning Fafo-notat 2001:05 -0001-11-30 661 images/pub/2001/661.pdf
Bjørn Andersen : Tariffavtaler i skandinavisk luftfart Fafo-notat 2001:04 -0001-11-30 660 media/com_netsukii/660.pdf
Lena C. Endresen : Contact and Cooperation: The Israeli-Palestinian People-to-People Program Fafo-paper 2001:03 -0001-11-30 659 Web edition
Siv Øverås : STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo Fafo-notat 2001:02 -0001-11-30 658 images/pub/2001/658.pdf
Tove Midtsundstad : Pensjonering i stat og skoleverk Fafo-notat 2001:01 -0001-11-30 657 media/com_netsukii/657.pdf
Axel West Pedersen : The coverage with occupational pensions in Norway Fafo-paper 2000:23 -0001-11-30 656 Web edition
Martin Byrkjeland og Ove Langeland : Statlig eierskap i Norge 1945–2000 Fafo-notat 2000:22 -0001-11-30 655 media/com_netsukii/655.pdf
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi : Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa Fafo-paper 2000:21 -0001-11-30 654 Web edition
Tove Midtsundstad og Espen Dahl : Yrke og forventet levealder Fafo-notat 2000:20 -0001-11-30 653 media/com_netsukii/653.pdf
Siv Øverås : Særskilte kostnadsforhold i Oslo- og Finnmarkspsykiatrien Fafo-notat 2000:19 -0001-11-30 652 images/pub/2000/652.pdf
Sigmund Aslesen og Ove Langeland : Det regionale kompetansegapet Fafo-notat 2000:18 -0001-11-30 651 media/com_netsukii/651.pdf
Eli Feiring : Helseopplysninger og privat forsikring Fafo-notat 2000:17 -0001-11-30 650 images/pub/2000/650.pdf
Leif E. Moland : Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren Fafo-notat 2000:16 -0001-11-30 649 media/com_netsukii/649.pdf
Martin Byrkjeland : Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998 Fafo-notat 2000:15 -0001-11-30 648 images/pub/2000/648.pdf
Tove Midtsundstad : Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis? Fafo-notat 2000:14 -0001-11-30 647 images/pub/2000/647.pdf
Dag Olberg : Funksjonæravtalene i industrien Fafo-notat 2000:13 -0001-11-30 646 images/pub/2000/646.pdf
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve : Først til Mølla? Fafo-notat 2000:12 -0001-11-30 645 images/pub/2000/645.pdf
Sigmund Aslesen : Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Fafo-notat 2000:11 -0001-11-30 644 images/pub/2000/644.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998 Fafo-notat 2000:10 -0001-11-30 643 media/com_netsukii/643.pdf
Ove Langeland and Bård Jordfald : Financing Small Conventional and Knowledge-based Enterprises Fafo-paper 2000:09 -0001-11-30 642 images/pub/2000/642.pdf
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule : Dokumentasjon av realkompetanse Fafo-notat 2000:08 -0001-11-30 641 images/pub/2000/641.pdf
Siv Øverås : Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår? Fafo-notat 2000:07 -0001-11-30 640 images/pub/2000/640.pdf
Arne Pape : §20 – Fagbrev gjennom dokumentasjon av realkompetanse i Norge Fafo-notat 2000:06 -0001-11-30 639 images/pub/2000/639.pdf
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud : Building the Union and the Nation Fafo-paper 2000:05 -0001-11-30 638 Web edition
Jens B. Grøgaard : Organisatoriske løsninger i videregående opplæring: Fungerer integrering bedre enn segregering? Fafo-notat 2000:04 -0001-11-30 637 images/pub/2000/637.pdf
Nina-M. Kristiansen Skalle : Lokale lønnsforhandlinger og likelønnsutvikling i kommunal sektor Fafo-notat 2000:03 -0001-11-30 636 images/pub/2000/636.pdf
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip : Lokale lønnsforhandlinger og forhandlingsstrategier Fafo-notat 2000:02 -0001-11-30 635 images/pub/2000/635.pdf
Anders Brede Fyhn og Espen Dahl : Mot tredje generasjons levekårsforskning: livsløp, inntekt og levekår Fafo-notat 2000:01 -0001-11-30 634 images/pub/2000/634.pdf
Arne Grønningsæter : Social Policy in Transition – Income maintenance in Estonia, compared with Norway Fafo-paper 1999:21 -0001-11-30 633 Web edition
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl : Behovskartlegging i Oslopsykiatrien Fafo-notat 1999:20 -0001-11-30 632 images/pub/1999/632.pdf
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk servicesektor Fafo-notat 1999:19 -0001-11-30 631 images/pub/1999/631.pdf
Ove Langeland og Bård Jordfald : Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 -0001-11-30 630 images/pub/1999/630.pdf
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn : Levekår for barn og unge i indre by, Oslo Fafo-notat 1999:17 -0001-11-30 629 images/pub/1999/629.pdf
Line Eldring og Sveinung Skule : Kompetansedokumentasjon for ingeniører Fafo-notat 1999:16 -0001-11-30 628 images/pub/1999/628.pdf
Torgeir Aarvaag Stokke : Organisasjons- og tarifforhold ved konkurranseutsetting, selskapsdannelser og privatisering i Danmark og Sverige Fafo-notat 1999:15 -0001-11-30 627 images/pub/1999/627.pdf
Marit Egge : Innovation in Education – What Works? Fafo-paper 1999:14 -0001-11-30 626 Web edition
Christine Friestad : Å leve med kronisk sykdom Fafo-notat 1999:13 -0001-11-30 625 images/pub/1999/625.pdf
Martin Byrkjeland : Arbeidstidstida ved Aker Base Fafo-notat 1999:12 -0001-11-30 624 images/pub/1999/624.pdf
Jon Erik Dølvik : Fleksibilitet og arbeidslivsregulering Fafo-notat 1999:11 -0001-11-30 623 images/pub/1999/623.pdf
Jon Erik Dølvik : The globalisation challenge: Convergence or divergence of national labour market institutions? Fafo-paper 1999:10 -0001-11-30 622 Web edition
Karstein Haarberg og Stein Hansen : Evaluering av satsingen under strategiplanen for Asia i perioden 1994-98 Fafo-notat 1999:09 -0001-11-30 621 images/pub/1999/621.pdf
Bård Jordfald : Struktur og utviklingstrekk i handels- og servicenæringen Fafo-notat 1999:08 -0001-11-30 620 images/pub/1999/620.pdf
Tori Grytli : Arbeidskraft og arbeidsorganisering i varehandelen Fafo-notat 1999:07 -0001-11-30 619 media/com_netsukii/619.pdf
Bård Jordfald og Kristine Nergaard : Etter- og videreutdanning blant lærere i grunnskolen og den videregående skolen Fafo-notat 1999:06 -0001-11-30 618 media/com_netsukii/618.pdf
Kristine Nergaard : Organisasjonsgrad og tariffavtaledekning målt ved AKU 2. kvartal 1998 Fafo-notat 1999:05 -0001-11-30 617 images/pub/1999/617.pdf
Tove Midtsundstad : Forventet pensjoneringsalder og pensjoneringsmønstre blant kommunalt ansatte seniorer Fafo-notat 1999:04 -0001-11-30 616 media/com_netsukii/616.pdf
Willy Egset and Suzanne Hammad : Landmine Victims in Jordan Fafo-paper 1999:03 -0001-11-30 615 Web edition
Bjørne Grimsrud : Evaluation of Education Activities at the Workers Education Institute in Cairo Fafo-paper 1999:02 -0001-11-30 614  
Thore K. Karlsen : Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov? Fafo-notat 1999:01 -0001-11-30 613 images/pub/1999/613.pdf
Åge Arild Tiltnes : Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities Fafo-paper 1998:17 -0001-11-30 612 Web edition
Jens B. Grøgaard : Person Profil Analyse (PPA) Fafo-notat 1998:15 -0001-11-30 610 images/pub/1998/610.pdf
Eifred Markussen : Segregerings-saksa Fafo-notat 1998:14 -0001-11-30 609 images/pub/1998/609.pdf
Martin Byrkjeland : Atypisk arbeidstid Fafo-notat 1998:13 -0001-11-30 608 images/pub/1998/608.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Syk og misforstått? Fafo-notat 1998:12 -0001-11-30 607 media/com_netsukii/607.pdf
Anne Britt Djuve : Evaluering av prosjektet "Ressurssenter for pakistanske barn" Fafo-notat 1998:11 -0001-11-30 606 media/com_netsukii/606.pdf
Jon Erik Dølvik : Norwegian trade unionism between traditionalism and modernisation Fafo-paper 1998:09 -0001-11-30 604 Web edition
Dag Olberg : Organisasjonsendringer i industrien Fafo-notat 1998:07 -0001-11-30 602 images/pub/1998/602.pdf
Dag Olberg : Industrifunksjonærene i FLT og organisasjonsendringene i industrien Fafo-notat 1998:06 -0001-11-30 601 images/pub/1998/601.pdf
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen : Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet Fafo-notat 1998:05 -0001-11-30 600 media/com_netsukii/600.pdf

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi