logo fafo 194x64

Om Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og omdannet til en stiftelse i 1993, med bidrag fra LO, Fagforbundet, Telenor, Elkem, Orkla, Umoe, Coop og Sparebank1.

Målet med forskningsstiftelsen Fafo er å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.

Fafo er et utadvendt forskningsinstitutt som jobber i nær kontakt og dialog med brukere og oppdragsgivere. Vi har mange samarbeidspartnere og et bredt faglig nettverk i inn- og utland. Vi legger stor vekt på å skape møteplasser og på å formidle kunnskap fra prosjektene. I tillegg til publiseringer i akademiske bøker og journaler, utgir Fafo en rapportserie på eget forlag. Fafos forskere brukes ofte som innledere på konferanser og seminarer, og Fafo er det samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet som oftest refereres i norske medier.

Vi har spesialisert oss på arbeidslivs- og velferdsforskning, og forsker blant annet på temaer som: kollektiv organisering, individuell atferd i arbeidslivet, integrering og ekskludering i arbeidsmarkedet, kvalifisering og livslang læring, etter- og videreutdanning, utformingen av velferdstjenester og -ytelser, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling.

Instituttet mottar årlig en liten grunnbevilgning fra det norske forskningsrådet, for øvrig finansieres Fafo av oppdragsforskning. Våre største oppdragsgivere er offentlige myndigheter og arbeidslivets parter, men vi har også betydelige inntekter fra internasjonale organisasjoner som FN-systemet og verdensbanken.

Instituttets akademiske stab består av 70 forskere, med bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus.

Forskningsstiftelsen Fafo har tre datterselskaper: Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Fafo Technology Consulting (Beijing) Co. Ltd og Samfunnsøkonomisk Analyse.

Fafos kvalitetssikringsrutiner (pdf)

Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er Fafos personvernombud og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD.

Styrer og råd

Fafos ledelse

Årsberetninger

Fafos historie

Fafo ble grunnlagt av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 som Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. Senteret fikk sitt eget styre, egne vedtekter og en grunnkapital på 100 000 kroner. Men instituttet var ikke etablert som en selvstendig juridisk enhet og var formelt sett en enhet innenfor LO som ga en årlig driftsbevilgning. I 1993 ble Fafo omdannet til stiftelse med bidrag fra: Landsorganisasjonen i Norge, Orkla ASA, Umoe As, Elkem ASA, Coop Norge, Sparebank 1 Gruppen, Norsk Kommuneforbund og Telenor AS. 

Stiftelseskapitalen ble brukt til å kjøpe Fafos lokaler på Grønland i Oslo. Borggata 2B ble bygget om fra skole til kontorer i 1993, vi har også et anneks med auditorium og møterom. Borggata 2B sin historie

I 2006-2007 markerte Fafo sine første 25 år, blant annet med et jubileumsmagasin på nett.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi