logo fafo 194x64

Fafo søker forskningsleder

Ett av Fafos satsningsområder er fagfeltet velferds- og tjenesteforskning. Denne forskningsgruppa består i dag av tolv forskere. Disse jobber med temaer som pensjon, inntektssikring, utsatte gruppers levekår, inkludering i arbeidsmarkedet og velferdstjenester. Vi søker en aktiv og engasjert forskningsleder, som vil få ansvaret for å lede og drifte fagområdet, samt videreutvikle og styrke avdelingens forskere, prosjekter og oppdragsleveranser.

Vi ser etter deg som har samfunnsvitenskapelig bakgrunn og bred forskningserfaring, samt erfaring med prosjektutvikling og akkvisisjon. Du har bredt fagnettverk, sterke formidlingsevner og er motivert for operativt forskningsarbeid parallelt med personalledelse av dyktige og engasjerte forskere.

Som forskningsleder får du muligheter og handlingsrom til å styrke et av Fafo satsningsområder, et fagområde som vies stor oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Du må kunne gi retning og engasjere de ansatte. Dette krever et strategisk blikk og evne til å tenke nytt innen velferdsforskningen. Det er også viktig med gode formidlingsevner, og du må kunne bygge nettverk.

Stillingen rapporterer til daglig leder, Tone Fløtten, og inngår i Fafos ledergruppe.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Personalledelse og dialog med oppdragsgivere og samarbeidspartnere.
 • Bidra til oppfølging av vedtatte strategier, etablere og utvikle forskningsfaglige allianser og nettverk nasjonalt og internasjonalt innen velferdsforskning.
 • Faglig rådgivning og støtte til fagområdets prosjekter og aktiviteter.
 • Formidling av forskningsprosjekter og -resultater.
 • Operativt forskningsarbeid.
 • Delta i instituttets ledergruppe og strategiske utvikling

Kompetanse/erfaring

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis phd.
 • Ledererfaring fra oppdragsforskningsmiljø er en fordel
 • Bred operativ forskningserfaring
 • Erfaring med prosjektutvikling
 • Nasjonalt og internasjonalt nettverk
 • Forskningsfaglig interesse for velferdsforskning

Arbeids- og lederstil

 • Evne å formidle forskningsresultater og viktigheten av Fafos oppdragsforskning
 • Et godt strategisk blikk, samt evne til innovasjon og nytenkning innen velferdsforskning
 • Samarbeidsevner og diplomatiske lederferdigheter
 • Evner å jobbe i, og lede, et tverrfaglig miljø
 • Evner å etablere og vedlike holde relasjoner og nettverk

 FAFO TILBYR

 • Spennende og utfordrende lederstilling ved et av Fafos satsningsområder.
 • Et kompetent, engasjert og utadrettet forskningsmiljø med et bredt arbeidsfelt.
 • Muligheten til å bidra aktivt i et norsk og internasjonalt fagmiljø og videreutvikle instituttets faglige profil.

Fafo er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Henvedelser og søknad sendes Experis Norge ved: Ingjerd Birkelund 

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter, og forsker på kollektiv organisering og regulering, integrering og ekskludering i arbeidsmarkedet, kvalifisering og etter- og videreutdanning, bedriftsutvikling, fordelingspolitikk og velferdstjenester, europeisk integrasjon og globalisering. Instituttet forsker også på levekår og utviklingsstrategier i land i konflikt, overgangsfase og utvikling.

Erfarne forskere

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi