logo fafo 194x64

Nyheter

Grunnlaget for å vurdere innsatsen på rusfeltet er lagt

25. april 2018

Det er store utfordringer innenfor rusfeltet. En opptrappingsplan med tidlig innsats, behandling og ettervern ble vedtatt i Stortinget våren 2016. Denne planen skal evalueres løpende. Dette er første statusrapport og nullpunktanalyse.fra prosjektet. Fafo gjør arbeidet sammen med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos.

Se intervju om varsling med Sissel Trygstad

24. april 2018

Har det gått inflasjon i varslerbegrepet? Arbeidsnytts Elin Ørjasæter intervjuet Sissel Trygstad, som er en av de forskerne som kan mest om hvordan varsling foregår i norske virksomheter. Simen Lium, partner i Wikborg og Rein, forteller hva man bør vite som arbeidsgiver.

Permitteringsordninger i åtte land

24. april 2018

Permitteringer gjør bedriftene i stand til raskt å kutte lønnskostnader ved økonomiske nedturer, og raskt skalere opp produksjonen ved stigende etterspørsel. Jørgen Svalund og Johannes Oldervoll har sett på ordningene i åtte europeiske land, inkludert Norge. En av de viktigste forskjellene er hvor mange arbeidstakere som må dele på byrden ved å være permittert.

Se intervju om rekruttering med Jon Rogstad

23. april 2018

Nettavisen Arbeidsnytt intervjuet mandag forskningsleder Jon Rogstad, en av de norske forskerne som vet mest om hvordan rekruttering faktisk foregår. Han har skrevet rapporten «Passe inn og passe til» som redaktør Elin Ørjasæter mener bør være obligatorisk lesning.

Kan bærekraftsmålene bidra til fred?

23. april 2018

Fafo-forskerne Mona Christophersen og Svein Erik Stave er forfattere av to notater i regi av International Peace Institute (IPI). Prosjektet er del av Agenda 2030, og det er gjennomført casestudier i flere land. De to aktuelle notatene handler om Libanon og Myanmar. 

Hvordan måle læring i varehandelen?

20. april 2018

Myndighetene og partene har felles mål om å utvikle modeller og verktøy for å synliggjøre den læringen som skjer i arbeidslivet. Dette har i første omgang resultert i et prosjekt om realkompetanse i varehandelen. Virke har vært prosjektleder, og har samarbeidet med LO, YS og NHO. Ragnhild Steen Jensen fra Fafo og Nina K. Lidahl fra Saga Corporate Advisors har skrevet notatet.

Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse

20. april 2018

Bård Jordfald og Kristine Nergaard har kartlagt medlemmenes arbeidssituasjon, deres bruk av tillitsvalgte og deltakelse i forbundets aktiviteter. Medlemmene har også blitt spurt om hva som er viktig for at de har valgt Utdanningsforbundet. Denne medlemsundersøkelsen er den femte i rekka.

Bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke

19. april 2018

Dag Olberg og Johannes Oldervoll (bildet) har skrevet om virksomhetenes bruk av Landsoverenskomsten HK-Virke. Notatet oppsummerer en undersøkelse om overenskomstens brukervennlighet, partenes muligheter for å finne lokale løsninger samt muligheter og behov for modernisering av avtalen.

Matematikkforsøk i Osloskolen

18. april 2018

I dette notatet beskrives forsøk og foreløpige resultater med tiltak for elever med svak matematikkompetanse og målrettet etterutdanning av  lærere. Forsøket ledes av Statistisk sentralbyrå og gjennomføres i samarbeid med Fafo, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og Utdanningsetaten i Oslo kommune. Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad er deltakere fra Fafo.

Pokerspillere ikke som andre spillere

17. april 2018

Niri Talberg intervjues av forskning.no, og omtales som Norges første pokerdoktor. Pokerspill er først og fremst noe skoleflinke gutter driver med. - Pokerspillere har vel så mye kompetanse som profesjonelle sjakkspillere og tidligere idrettsutøvere, men den blir ikke verdsatt på samme måte, sier Niri Talberg.

Kristin Jesnes stipendiat på fagbevegelsesprogrammet

16. april 2018

Kristin skal skrive om hvordan nye digitale forretningsmodeller påvirker arbeidslivsreguleringer og forholdet mellom partene i arbeidslivet i Norge, Frankrike og England. Hun er tilknyttet Universitetet i Gøteborg. Fagbevegelsesprogrammet er finansiert av LO.

Arbeidsrettede tiltak i varehandelen

13. april 2018

Mange HK-tillitsvalgte frykter at tiltak som arbeidspraksis, lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid kan fortrenge ordinært ansatte i varehandelen. Det er også en betydelig andel tillitsvalgte som mener at tiltaksplasser brukes for å spare lønnskostnader, ifølge denne rapporten, som er skrevet av Johan Røed Steen og Therese Saltkjel.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi