logo fafo 194x64
Arbeidsgivers holdning til foreldrepermisjon

21. desember 2017

Arbeidsgivere er i hovedsak positive til ansattes rett til permisjon. De legger stor vekt på at god behandling er viktig for å rekruttere og beholde engasjerte ansatte. Samtidig kommer det fram at fedre tar fedrekvoten og mor tar resten. Rapporten, som er skrevet av Inger Marie Hagen, bygger på intervjuer med 24 arbeidsgivere. Prosjektet er finansiert av Barne- og likestillingsdepartementet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi