logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Opptal Fafo-tv: Kan Norge selv bestemme hvordan offentlig sektor skal organiseres?
Opptal Fafo-tv: Kan Norge selv bestemme hvordan offentlig sektor skal organiseres?

06. februar 2018

På et seminar den 6. februar spurte vi om EØS-avtalen medfører at det offentlige må etablere egne selskaper og betale skatt for å sikre like konkurransevilkår med private aktører. Lederen for regjeringens arbeidsgruppe, Erling Hjelmeng, var blant dem som holdt innledning.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi