logo fafo 194x64
Fagforeninger og tjenestepensjoner

06. mars 2018

Jon M. Hippe er medforfatter på to nye artikler om fagforeninger og tjenestepensjoner, begge publisert i Transfer. Den ene er introduksjonskapitlet til en spesialutgave om pensjon, og den andre artikkelen sammenlikner systemene i Norge og Danmark.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi